Justitie - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Justitie

Welkom

Het ministerie van Justitie zorgt voor de rechtsstaat in Curaçao, zodat mensen in vrijheid kunnen samenleven, ongeacht hun levensstijl of opvattingen. Justitie werkt aan een veiliger en rechtvaardiger samenleving door mensen rechtsbescherming te geven en waar nodig in te grijpen in hun leven. Soms is dat een ingrijpende maatregel, soms worden nieuwe perspectieven geopend. Altijd zijn het ingrepen die alleen Justitie kan en mag doen. Recht raakt mensen.

Het nieuwe Ministerie van Justitie richt zich primair op:

– Ontwikkelen van beleid;
– Concipiëren van de justitiële wetgeving;
– Leveren van een bijdrage aan de kwaliteit van het functioneren van de ketenpartners in de veiligheidszorg;
– Zorgen voor de veiligheid, orde en rust in de Curaçaose samenleving en de veiligheid van de burgers en iedereen die tijdelijk in het land Curaçao – verblijft in het bijzonder.

MISSIE:

Het Ministerie van Justitie draagt zorg voor de rechtsorde, rechtshandhaving, veiligheid en openbare orde binnen het land Curaçao.

VISIE van Land Curaçao:

In het jaar 2025 is Curaçao een land dat berust op goed bestuur met hoge leefkwaliteit, duurzame sociaal-economische ontwikkeling en onderwijs dat een ieder motiveert om het best uit zichzelf te halen.

De minister

  Minister van Justitie Shalten Hato

BEZOEK DE PAGINA VAN DE MINISTER