Secretaris Generaal - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Justitie

Secretaris Generaal

De Secretaris Generaal is eindeverantwoordelijk voor het beleid en voor de beleidsorganisatie. Hij of zij is voorzitter van het Managementteam en eindverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering.

De SG coördineert en integreert de hoofdlijnen van het beleid van het ministerie en geeft hierover informatie en advies aan de politieke leiding. De SG zorgt er voor, samen met de leden van het MT, dat voorstellen voor vaststelling en uitvoering van beleid aan de minister worden voorgelegd. De minister beslist over deze voorstellen.

De SG is ook verantwoordelijk voor de coördinatie van ministerie overstijgende beleidsdoelstellingen (via het SG-overleg). Tussen de minister en de SG wordt een managementafspraak vastgelegd. In deze managementafspraak worden duidelijke resultaten gedefinieerd.

De Secretaris-generaal (SG) is voorzitter van het Managementteam en verantwoordelijk voor de coördinatie van de ontwikkeling en uitvoering van beleid. De beleidsdirecteur draagt binnen het MT specifieke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van beleid, overeenkomstig de aanwijzingen van de minister. De sectordirecteur draagt binnen het MT specifieke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van beleid. De SG legt namens het Managementteam rechtstreeks verantwoording af aan de minister over de beleidsontwikkeling van het ministerie en over de uitvoering van het beleid. Onderdeel van de verantwoording betreft ook de begroting(suitputting) van het ministerie. De SG is dus verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van het ministerie. Binnen de bestuurlijk goedgekeurde budgetten werkt de SG op basis van een planning en control cyclus. Aangelegenheden op het gebied van organisatie inrichting, financiën, IT en personeel vallen onder zijn/haar bevoegdheid.