Regering

Op maandag 14  juni 2021,  was de beëdiging van Kabinet Pisas. Binnenkort zal het regeerprogramma beschikbaar zijn.
Het regeerprogramma is de uitgangspositie van deze regering en is richtinggevend om een inclusieve samenleving met een goed ontwikkelde bevolking te creëren, waar actief burgerschap en duurzame ontwikkeling vanzelfsprekend zijn.

Ministerraad

Kabinet Pisas, 14 juni 2021.

De Raad van Ministers komt wekelijks op woensdag bijeen in het Hoofdgebouw te Fort Amsterdam om te beraadslagen over stukken terzake het algemeen regeringsbeleid. Tijdens deze vergaderingen worden beslissingen genomen op het gebied van de negen ministeries van de overheid. Deze beslissingen, ook wel bekend als raadsbesluiten worden vervolgens doorgeleid naar de relevante overheidsdiensten voor uitvoering. In sommige gevallen, afhankelijk van de aard van de beslissingen, worden de beslissingen vastgelegd in een landsbesluit die vervolgens aan de Gouverneur wordt aangeboden. Tijdens o.a. Persconferenties krijgen de Ministers de mogelijkheid om het volk van Curaçao op de hoogte te houden van de stand van zaken van een actueel onderwerp.

Regeerprogramma

In het regeerprogramma wordt de richting weergegeven van waar de regering Curaçao ziet in de toekomst. Door de regering worden strategische doelstellingen nagestreefd.

Bewindspersonen

Laatste nieuws

Handige links