Privacy

Persoonsgegevens die u op deze website opgeeft, gebruikt Gobièrnu di Kòrsou alleen voor het doel waarvoor u ze heeft gegeven.

Hoe gaat Gobièrnu di Kòrsou om met uw persoonsgegevens?

Wilt u een brochure aanvragen? Of een nieuwsbrief ontvangen? Dan hebben wij uw persoonsgegevens, zoals uw naam, e-mailadres of woonadres nodig. Bij het aanvraagformulier staat vermeld welke gegevens Gobièrnu di Kòrsou gebruikt en waarvoor.

Gobièrnu di Kòrsou gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Heeft u bijvoorbeeld uw naam en adres ingevuld om een brochure te ontvangen? Dan gebruikt Gobièrnu di Kòrsou uw gegevens alleen om u die brochure toe te sturen en dus niet voor het toesturen van andere brochures.

Gegevens wel gebruiken voor opsporing

Gobièrnu di Kòrsou kan gegevens wel gebruiken voor opsporing. Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Bewaren persoonsgegevens

Gobièrnu di Kòrsou bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarna worden de gegevens vernietigd.