Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning

Welkom

Welkom bij het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning.

Missie van het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning

Het Ministerie van Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning van het Land Curaçao draagt zorg voor een duurzame ontwikkeling van verkeer, vervoer en ruimtelijke planning waarbij “heel”, “veilig”, en “schoon” centraal staan. Het Ministerie is een organisatie waarbinnen vernieuwende instrumenten worden gebruikt om het Land leefbaar en bereikbaar te houden.

De missie gaat in het bijzonder in op de volgende kernpunten:

  • Betrouwbare (inter)nationale verbindingen;
  • Betrouwbare bescherming van de samenleving tegen gevaarlijke weersomstandigheden;
  • Duurzame ontwikkeling en een continu streven naar een optimale benutting van de ruimte en inrichting ervan met infrastructuur en een adequate (volks)huisvesting;
  • Bijdragen aan het ontwikkelen van (inter)nationale wet- en regelgeving alsook de handhaving hiervan.

Hoofdtaken

Het Ministerie kent dus de volgende hoofdtaken:

  • De zorg voor en toezicht op alle aangelegenheden betreffende het verkeer te land, ter zee en in de lucht;
  • De zorg voor de vergaring en verspreiding van informatie en gegevens betreffende meteorologische, klimatologische en andere geofysische aangelegenheden;
  • De zorg voor de zorgvuldige en optimale benutting van de ruimte binnen het Land.
  • De zorg voor domeingronden, onroerende goederen van het Land en het grondbeleid.

De minister

  Minister van Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning Charles Cooper

BEZOEK DE PAGINA VAN DE MINISTER

Laatste video's

  • VVRP ta informá: Sosten internashonal di UNOPS

Bekijk alle video's