Cyberprogramma Hackshield naar Curaçao - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning
 

Cyberprogramma Hackshield naar Curaçao

Geplaatst op 15 11 2023

Succesvol Nederlands cyberprogramma ‘HackShield’’ naar Curaçao

WILLEMSTAD – Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS), dhr. Sithree van Heydoorn, en de minister van Verkeer, Transport en Ruimtelijke Planning (VVRP), dhr. Charles Cooper, hebben een overeenkomst getekend om samen te werken aan het HACKSHIELD CURAÇAO project. Dit project wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Bureau voor Telecommunicatie en Post (BTP) en Blue Nap Americas (BNA). Het is het eerste initiatief dat gebruik zal maken van het datacenter binnen het kader van de digitalisering van het onderwijs.

De medeoprichter van Hackshield dhr. Tim Murck was op Curaçao en heeft in samenwerking met de voorzitter van de Onderwijs Digitaliseringsteam mevr. Samira Saab verschillende introductie overleggen gehouden. Er werd met de ministers Sithree van Heydoorn en Charles Coopers, overheidsorganisaties, schoolbesturen, BTP, BNA, KPC en andere privé organisaties vergaderd. Het onderwerp van Cybersecurity werd uitgebreid besproken en verschillende personen kregen een pin en gaven aan dat zij samen zullen werken aan de Hackschield traject. Dit programma helpt jongeren weerbaar te maken tegen cybercrime. Het is de bedoeling dat HackShield geïmplementeerd wordt in het schooljaar 2023/2024 op Curaçao.

Doordat ‘Cybercrime’ de laatste decennia een serieuze bedreiging is geworden heeft hackshield een cyberprogramma dat kinderen tussen de 8 en 12 jaar weerbaar maakt tegen cybercrime. Via een educatieve game leren zij over de kansen en risico’s van het internet.Het programma heeft als doel om kinderen ‘Heroes’ te laten worden. ‘HackShield Future Cyber Heroes’ (HackShield). Voor meer informatie ivm hackshield bezoek: www.hackshield.nl.

Dit partnerschap streeft ernaar om digitale ontwikkeling in Curaçao te stimuleren en het concept van een ‘Digital Hub’ voor Latijns-Amerika te benutten. Curaçao streeft ernaar zich te positioneren als een toonaangevende digitale hub in Latijns-Amerika, digitale innovatie aan te drijven en een cruciale rol te spelen in de digitale ontwikkeling en transformatie van de regio. Dit begint met goede educatie en in samenwerking met onze publieke en private partners kunnen we er hard aanwerken om de digitale kenniskloof in het primair onderwijs te verkleinen. De komende jaren streven we ernaar dat op Curaçao elke leerling de vaardigheden en het bewustzijn heeft om op een positieve en veilige manier gebruik te maken van digitale technologieën.”

De uitrol van HackShield op Curaçao sluit naadloos aan op de doelstellingen van de Nederlandse Cybersecurity strategie (2022-2028), waarin de digitale weerbaarheid van burgers een belangrijke pijler is. Het streven is om burgers zoveel mogelijk in staat te stellen om zelfredzaam te zijn en te beschikken over basiskennis en -vaardigheden om effectieve maatregelen te kunnen nemen tegen cyberdreigingen en risico’s. De strategie benadrukt ook het belang van digitale veiligheidseducatie voor kinderen, aangezien zij op steeds jongere leeftijd in aanraking komen met digitale producten en diensten.

Met groot enthousiasme verwelkomt Curaçao de implementatie van HackShield. Samira Saab, voorzitter van onderwijs Digitaliseringsteam, prijst HackShield als een “opmerkelijk project dat grote beloften voor onze toekomst inhoudt.”

Voor meer foto’s bezoek: Hackshield op Curaçao


COMMUNICATIE