Tijdelijke verkeer en orde maatregelen viering 10 oktober 2023 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Nieuws

Gerelateerde ministeries Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning
 

Tijdelijke verkeer en orde maatregelen viering 10 oktober 2023

Geplaatst op 07 10 2023

Willemstad – De Minister van Justitie en de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning maken de tijdelijke verkeersmaatregelen en orde maatregelen in het kader van de viering van 10 oktober bekend.

Overwegende

  • dat op zondag 8 oktober 2023 aangevangen wordt met de voorbereidingen en op maandag 9 en dinsdag 10 oktober 2023, viering van de Staatkundige Hervorming van Curaçao te Willemstad wordt gehouden;
  • dat het in het belang van de verkeersveiligheid en -vrijheid noodzakelijk is adequate verkeer- en ordemaatregelen te treffen, ter garantstelling van een ordelijk verloop van deze evenementen te treffen;

Gelet op

De Bepalingen van P.B. 1975, no. 131 en P.B. 1977, no. 107 en de Wegenverkeersverordening Curaçao 2000 (A.B. no. 54);

Beschikt

Dat de navolgende tijdelijke verkeersmaatregelen worden getroffen op zondag 8, maandag 9 en dinsdag 10 oktober 2023, namelijk:

  • op zondag 8 oktober 2023 zal vanaf 23.00 uur tot dinsdag 10 oktober 2023 te 23.00 uur de Hendrikplein wordt afgesloten, mede begrepen dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de parkeervakken ten oosten van de Wilhelminaplein en van de parkeervakken in het midden gelegen van de Hendrikplein bij de zogeheten “Yabi di sentro di suidat”;
  • op maandag 9 oktober 2023 zal vanaf 15.00 uur tot dinsdag 10 oktober te 03.00 uur en op dinsdag 10 oktober 2023 zal vanaf 06.00 uur tot en met 23.00 uur geen rijverkeer wordt toegelaten in de richting van de Wilhelminaplein en de Breedestraat (P) en dat het rijverkeer vanaf de Hendrikplein ter hoogte van de voormalige Koko Loko CD Center wordt afgesloten. Tevens mag er geen gebruik worden gemaakt van de parkeervakken en taxistandplaats in de Breedestraat (P);
  • op maandag 9 oktober 2023 zal vanaf 18.00 uur tot dinsdag 10 oktober te 03.00 uur en op dinsdag 10 oktober 2023 vanaf 06.00 uur tot en met 23.00 uur geen rijverkeer wordt toegelaten naar de Gouvernementsplein in de richting van de Handelskade vanaf de Plasa Piar en de Waterfortstraat. Tevens mag er geen gebruik worden gemaakt van de parkeervakken op de Waterfortstraat en de parkeervakken voor de voormalige Plaza Hotel.

Eenieder is gehouden de door de politie te geven aanwijzingen in het belang van de openbare orde alsook de verkeersveiligheid en -vrijheid stipt en onverwijld op te volgen.

De in deze beschikking omschreven maatregelen blijven van kracht zolang deze, naar het oordeel van de politie, in het belang van de openbare orde en veiligheid, noodzakelijk zijn.