Beleidsorganisatie - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning

Beleidsorganisatie

Het Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning kent, zoals alle andere ministeries van de overheid van Curaçao, ook een beleidsorganisatie. De beleidsorganisatie is het organisatieonderdeel van het ministerie waar beleid wordt ontwikkeld, bewaakt en geëvalueerd.

Het ministerie van verkeer, vervoer en ruimtelijke planning kent 2 beleidsdomeinen, namelijk:

  1. Verkeer en vervoer
  2. Infrastructuur en ruimtelijke planning.

Het ministerie kent hierdoor ook 1 sector voor elke beleidsdomein welke bestaat uit verschillende uitvoeringsorganisaties. Deze uitvoeringsorganisaties van het ministerie voeren hun taken uit conform het, in de beleidsorganisatie, vastgestelde beleid.

De beleidsorganisatie bestaat uit een groep beleidsmedewerkers die naar gelang van hun expertise zitting hebben in een of meerdere beleidsteams. De beleidsorganisatie bestaat uit twee permanente teams voor de beleidsdomeinen en daarnaast tijdelijke flexibele teams voor specifieke beleidsproblemen. Deze teams bestrijken de verschillende beleidsdomeinen/-problemen en ontwikkelen hieromtrent het beleid en brengen adviezen uit omtrent de juridische kaders en – instrumentarium. De beleidsteams rapporteren aan een Beleidsdirecteur (BD) die verantwoordelijk is voor de invulling – en de kwaliteit van te ontwikkelen beleid.

Hoofdtaken

  • Beleidsontwikkeling;
  • Beleidsevaluatie en –onderhoud;
  • Beleidsimplementatie.