Ministeriële Staf - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning

Ministeriële Staf

De MS zit binnen elk ministerie en geeft op tactisch niveau ondersteuning aan het ministerie op het gebied van Human Resources (HR), Organisatieontwikkeling, Informatiecommunicatietechnologie (ICT), Financiën, Communicatie, Klachten afhandeling, en Juridisch. De MS valt onder de verantwoordelijkheid van het Secretaris-Generaal (SG) van het Ministerie.

De MS vervult een faciliterende, adviserende, toetsende en rapporterende rol richting haar stakeholders op tactisch niveau. De MS faciliteert het ministerie met alle kader- en beleidsdocumenten die door de beleidsorganisaties van de andere ministeries worden aangeleverd. Ook faciliteren ze de beleidsorganisaties door het leveren van informatie in het kader van de beleidsuitvoering. Tevens adviseert de MS alle leidinggevenden binnen het ministerie. De MS toetst het ontvangen voorstellen van de organisatieonderdelen aan de beleidskaders. Ze rapporteren maandelijks aan de SG over de realisatiecijfers ten aanzien van de indicatoren.

De hoofdtaken van de MS zijn:

  1. Tactische HRM ondersteuning;
  2. Tactische Financiële ondersteuning (financieel advies);
  3. Tactische IT-ondersteuning;
  4. Tactische Juridische ondersteuning;
  5. Tactische coördinatie van interne en externe communicatietaken;
  6. Logistiek beheer van klachten.