Sector Justitiële zorg Executie en Resocialisatie - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Ministerie van Justitie

Sector Justitiële zorg Executie en Resocialisatie

De sector Justitiele zorg, Executie en Resocialisatie (JER) is belast met de bescherming van minderjarigen, de preventie van criminaliteit, met name onder de jeugd en de detentie van jeugdigen en volwassen, met nadruk op de resocialisatie van deze doelgroep. Deze sector wordt ook wel het harde sector van Justitie genoemd.  JER bestaat uit vier uitvoeringsorganisaties en drie stichtingen.

De uitvoeringsorganisaties zijn:

  • Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK)
  • U.O. Reclassering Curaçao
  • U.O. Justitiële Jeugdinrichting Curaçao (JJIC)
  • Bureau Voogdijraad Curaçao of Ofisina pa Bienestar di mucha (OBM)

De stichtingen zijn:

  • Stichting Gezinsvoogdijinstelling Curaçao (GVI)
  • Stichting Slachtofferhulp Curaçao (SSHC)
  • Stichting Ambulante Justitiële Jeugdzorg Curaçao (AJJC)

De UO’s en stichtingen in de JER sector zullen zich in de komende vier jaar gaan richten op de uitvoering van hun wettelijke taken en de uitvoering van de beleidsplannen “Bestrijding en preventie jeugdcriminaliteit en jeugdbescherming” en “Resocialisatie”.