Uw mening

FAQ - Situatie Venezuela

Blijft Curaçao Venezolanen terugsturen, ondanks de situatie daar?

De Curaçaose gemeenschap en economie, en met name de arbeidsmarkt, zijn momenteel niet in staat een grote influx van duizenden migranten te absorberen. Als migranten geen uitzicht kan worden gegeven op een zelfstandig bestaan door middel van werk, dan betekent dit dat aan de migranten een opvangvoorziening zou moeten worden geboden. Curaçao is niet in staat daarin te voorzien door gebrek aan ervaring hiermee en een tekort aan fondsen en capaciteiten om een opvang naar internationale maatstaven in stand te houden.

Een van de vermeldde aspecten in het ondersteuningsverzoek aan Nederland betreft de inzet van het Koninkrijk op het vinden van aansluiting voor op Curaçao verblijvende ongedocumenteerden bij regionale opvangvoorzieningen, zodra deze vorm krijgen.

Tevens laat Curaçao in samenwerking met internationale organisaties nader onderzoek verrichten naar de Venezolaanse populatie op het eiland om te zien of er op termijn eventueel behoefte en kans is voor toelating van personen waaraan op de lokale arbeidsmarkt een schaarste is. Het wordt in internationaal verband ondanks de omstandigheden, nog altijd mogelijk geacht om Venezolanen naar Venezuela terug te sturen.

Wat wel zo is, is dat Curaçao , gezien de moeilijke situatie waarin de bevolking van Venezuela zich bevindt, heeft aangeboden om als humanitaire hub te fungeren mocht dit nodig zijn. Daarvoor is tot nu toe geen aanvraag binnengekomen.