Uw mening

FAQ - Situatie Venezuela

Curaçao heeft een ondersteuningsverzoek ingediend voor meer hulp, wat wordt er gevraagd?

Curaçao heeft een aanvraag gedaan voor ondersteuning op een aantal aspecten:

  • het optimaliseren van de opsporing op zee,
  • de beschermingsprocedures op basis van artikel 3 EVRM (Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens) zodat deze in lijn zijn met de internationale verplichtingen,
  • het verbeteren van de aanpak van illegaal verblijf,
  • verruiming van de detentiecapaciteit ten behoeve van het terugkeerproces,
  • en het ondervangen van risico’s in de gezondheidszorg.