Uw mening

FAQ - Situatie Venezuela

Dus NL neemt niet de verantwoordelijkheid voor dit vraagstuk, ondanks de optie daartoe in artikel 43 van het Statuut?

Artikel 43 is een artikel in het Statuut inzake hoger toezicht wanneer een situatie t.a.v. fundamentele menselijke rechten en vrijheden, de rechtszekerheid en de deugdelijkheid van het bestuur in Curaçao zelf niet kan worden verholpen. Dat is hier niet aan de orde. De regering van Curaçao geeft door middel van het bijstandsverzoek aan dat er op diverse fronten hulp en bijstand wenselijk is voor de migratiecrisis, met name vanwege de omvang van de gevolgen.

Nederland heeft vorig jaar op een eerder bijstandsverzoek positief gereageerd. Er werd toen een financiële bijdrage van 132.000 euro gegeven voor verbetering van de detentiecentra voor vreemdelingen die op verwijdering wachten. Daarnaast is op ambtelijk niveau hulp verleend vanuit verschillende Nederlandse Ministeries (BZK, J&V) om Curaçao te helpen met de implementatie van door Curaçao ingevoerde procedure waarmee vreemdelingen bescherming onder art. 3 EVRM kunnen aanvragen.