Uw mening

FAQ - LOB verzoek

Kan mijn LOB-verzoek worden geweigerd?

Uw verzoek kan afgewezen worden als één van de uitzonderingen van de “Landsverordening Openbaarheid van Bestuur (LOB)” van toepassing is. Bijvoorbeeld wanneer het verstrekken van de informatie de veiligheid van Curaçao schaadt of wanneer het gaat om vertrouwelijke persoons- of bedrijfsgegevens.

Gerelateerde ministeries