Uw mening

FAQ - Situatie Venezuela

Kan UNHCR Curaçao verplichten om de Venozolanan als vluchteling te accepteren?

UNHCR, als internationale organisatie, kan Curaçao geen verplichting opleggen om Venezuelanen als vluchteling te accepteren, omdat het Vluchtelingenverdrag van 1951 niet van toepassing is op Curaçao. UNHCR kan geen enkel land verplichten hiertoe.