Uw mening

FAQ - Bevolkingsregister

Moet de moeder zelf aangifte van geboorte doen?

De moeder kan aangifte van geboorte doen, maar als zij hiertoe niet in staat is, kan één van de volgende personen aangifte doen*: ?De vader; ?iemand die bij de geboorte aanwezig was (alléén als de moeder of vader geen aangifte kunnen doen); ?iemand van de instelling of woning waar het kind geboren is (alléén als er niemand bij de geboorte aanwezig was). In dit geval moet de aangever dan wel een geldige identiteitsbewijs (sedula, paspoort, rijbewijs) van de moeder meenemen. *Nota Als een ongehuwde moeder wil dat haar pasgeboren kind bij de aangifte erkend wordt door de vader dan dient zij wel bij de geboorteaangifte aanwezig te zijn. Dit geldt ook in het geval dat ze naamkeuze willen doen bij de aangifte. Ook de vader dient hierbij aanwezig te zijn.