Uw mening

FAQ - Situatie Venezuela

Moeten we extra veiligheidsmaatregelen nemen?

Er bestaat op dit moment geen reden voor extra veiligheidsmaatregelen. Maar de opvangmogelijk bij SDDK is beperkt. Minister President Eugene Rhuggenaath heeft instructies gegeven aan de Directie Risicobeheersing en Rampenbeleid, om de veiligheidssituatie in de gaten te houden in nauw overleg met betrokken overheidsorganisaties, indien deze situatie nog lang voortduurt.