Uw mening

FAQ - Situatie Venezuela

Stuurt defensie meer mensen naar de Curaçao om de planning te verrichten voor eventuele militaire escalatie met Venezuela?

  • In overleg met Curaçao en de Verenigde Staten zullen de precieze modaliteiten nog verder worden uitgewerkt.
  • Er is geen sprake van meer materieel of extra militairen t.b.v. militaire inzet in het Caribisch gebied.
  • Defensie staat altijd paraat en op alle scenario’s zijn voorbereid. In dat kader is er sprake van een beperkte versterking van de stafcapaciteit.

Gerelateerde ministeries