Wanneer moet ik een document legaliseren? - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

FAQ - Bevolkingsregister

Wanneer moet ik een document legaliseren?

Wanneer u een document dat op Curaçao officieel en legaal is in het buitenland wilt gaan gebruiken. De wijze waarop uw document wordt gelegaliseerd, hangt af van het land waar u het document gaat gebruiken. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt in: ?landen aangesloten bij een Legalisatieverdrag; ?landen aangesloten bij het Apostilleverdrag. Vandaar dat u bij de aanvraag voor legalisatie aan moet geven in welk land u het document gaat gebruiken.

Gerelateerde ministeries