Uw mening

FAQ - Situatie Venezuela

Wanneer noem je iemand een asielzoeker?

Volgens de begrippenlijst van UNHCR is een asielzoeker iemand die asiel heeft aangevraagd en nog in het verwerkingsproces zit. De persoon heeft dan nog niet de formele vluchtelingenstatus. Iemand, van wie na onderzoek blijkt, dat hij/zij niet aan de criteria voldoet, moet terug naar het land van herkomst.