Uw mening

FAQ - Situatie Venezuela

Wat is de taak van UNHCR?

UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) is de Organisatie voor Vluchtelingen van de Verenigde Naties. Al langer dan 65 jaar, doet deze organisatie goed werk door het leiden en coördineren van hulpacties over de hele wereld, om vluchtelingen te beschermen en oplossingen te zoeken voor de vluchtelingenproblematiek.