Uw mening

FAQ - LOB verzoek

Wat is een LOB-verzoek?

De Landsverordening Openbaarheid van Bestuur (LOB) is op 1 september 1996 in werking getreden en verplicht de Curaçaose overheid om informatie omtrent haar beleid te verstrekken, indien u als burger hiernaar vraagt. Door middel van een LOB-verzoek kunt u inzage vragen in documenten zoals: Vergunningen; Adviezen m.b.t. een beslissing; Een bestemmingswijziging erfpacht; Openbare rapporten opgesteld t.b.v. de overheid.

Gerelateerde ministeries