Uw mening

FAQ - Bevolkingsregister

Wat is een VOG-Verklaring?

Een “Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)” is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag uit het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De VOG is in veel gevallen nodig om een baan te kunnen krijgen of om toegelaten te worden tot een opleiding of voor een specifiek doel.

Op het moment dat u de VOG aanvraagt doet de screeningsautoriteit onderzoek naar uw justitiële verleden. U ontvangt de VOG alléén in het geval dat u géén strafbaar feit heeft gepleegd, dat relevant is voor de specifieke taak/functie, of specifiek doel waarvoor het is aangevraagd.

Gerelateerde ministeries