Beslissingen van vrijdag 17 november 2023 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Beslissingen van vrijdag 17 november 2023

 

Beslissingen van vrijdag 17 november 2023

Geplaatst op 21 11 2023

Belangrijke beslissingen voor het land in verband met staatsaangelegenheden van vrijdag 17 november 2023:

1. Evaluatie van COVID-crisis (Minister van Algemene Zaken)

De Ministerraad gaat akkoord met de “Evaluatie COVID-9 crisis” (augustus 2023), en de daarin opgenomen aanbevelingen. De Minister van Algemene Zaken zal de evaluatie aanbieden aan de Staten, met daarbij ook het advies van de Directeur Risicobeheersing en Rampenbeleid.


2. Multilateraal Samenwerkingsprotocol Aeromedical Services (Minister van Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning)

De Ministerraad gaat akkoord met het concept-samenwerkingsprotocol over de hulp van Nederland aan Aruba, Curaçao en Sint Maarten voor ‘Aeromedical Services’ tussen Curaçao en Nederland. De Directeur-Generaal van de Curaçaose Burgerluchtvaart Autoriteit mag het concept-samenwerkingsprotocol ondertekenen namens Curaçao.


3. Financiële managementrapportage over de maand september 2023 en de derde kwartaalrapportage 2023 (Minister van Financiën)

De Raad is akkoord met de financiële managementrapportage over de maand september 2023 en de uitvoeringsrapportage over het derde kwartaal 2023. De stukken zullen, zoals gebruikelijk, worden aangeboden aan de Gouverneur, de Staten en het College financieel toezicht.