Beslissingen van woensdag 14 juni 2023 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Beslissingen van woensdag 14 juni 2023

 

Beslissingen van woensdag 14 juni 2023

Geplaatst op 16 06 2023

Belangrijke beslissingen voor het land in verband met staatsaangelegenheden van woensdag 14 juni 2023:

1. Voorstel om de visumverplichting voor personen met de Dominicaanse nationaliteit af te schaffen (Minister van Justitie)

De Raad is akkoord gegaan met de beslissing om ervoor te zorgen dat mensen uit de Dominicaanse Republiek geen visum meer nodig hebben om naar Curaçao te komen. Dit betekent dat mensen uit de Dominicaanse Republiek makkelijker naar Curaçao kunnen reizen. Het Ministerie van Justitie, de Directie Buitenlandse Betrekkingen en de Toelatingsorganisatie zullen samenwerken om dit te regelen.

Dit op verzoek van de Minister van Justitie op 10 mei 2023, advies van de Directeur van de Directie Buitenlandse Betrekkingen en de Directeur van de Toelatingsorganisatie op 9 mei 2023, en een businesscase van het Ministerie van Economische Ontwikkeling op 9 juni 2023.


2. Aanbieding ontwerplandsbesluit voor inwerkingtreding van de Landsverordening luchtvaartveiligheidsheffing (Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning)

De Raad gaat akkoord met het voorstel om de wet voor de luchtvaartveiligheidsheffing op 23 juni 2023 te laten ingaan. Het ontwerplandsbesluit wordt in dit kader naar de Gouverneur gestuurd om te worden ondertekend.

Dit komt overeen met het verzoek van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning op 9 juni 2023 en rekening houdend met het verzoek van de Sector Directeur Verkeer en Vervoer op 8 juni 2023.


3. Verzoek betreffende de voordracht tot herbenoeming van de plaatsvervangende leden van de Raad van Toezicht voor de Advocatuur (Minister van Justitie)

De Raad gaat akkoord met het concept-landsbesluit waarin de herbenoeming van de volgende advocaten wordt vastgelegd als plaatsvervangende leden van de Raad van Toezicht voor de Advocatuur. Deze herbenoeming gaat in op 1 augustus 2023 en duurt drie (3) jaar. De advocaten die herbenoemd worden zijn:

  • Q.D.A. Carrega als plaatsvervangend lid;
  • L.M. Virginia als plaatsvervangend lid;
  • M.N. Meyer als plaatsvervangend lid.

Dit besluit is genomen op basis van het verzoek van de Minister van Justitie op 9 juni 2023 en het verzoek van de President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie op 25 april 2023. Het concept-landsbesluit wordt aan de Gouverneur aangeboden ter ondertekening.


4. Voorstel tot ratificatie van het Verdrag ter voorkoming van terrorisme van de Raad van Europa, ondertekend in Warschau op 16 mei 2005 (Minister van Justitie)

De Raad heeft ingestemd met de volgende besluiten:

  1. Het Verdrag van de Raad van Europa ter voorkoming van terrorisme, dat op 16 mei 2005 in Warschau is ondertekend, is ook van toepassing op Curaçao.
  2. Curaçao neemt het voorbehoud over dat namens het hele Koninkrijk is gemaakt met betrekking tot artikel 20, lid 2 van het Verdrag dat in besluit 1 wordt genoemd.
  3. De Directie Buitenlandse Betrekkingen (DBB) zal het ratificatieproces in gang zetten voor het Verdrag dat in besluit 1 wordt genoemd.

Dit is in overeenstemming met het voorstel van de Minister van Justitie op 10 mei 2023.


5. Voorstel tot ratificatie van het Verdrag ter bestrijding van mensenhandel van de Raad van Europa, ondertekend in Warschau op 16 mei 2005 (Minister van Justitie)

De Raad heeft ingestemd met de volgende besluiten:

  1. Het Verdrag van de Raad van Europa inzake bestrijding van mensenhandel, dat op 16 mei 2005 in Warschau is ondertekend, is nu ook van toepassing op Curaçao.
  2. De Directie Buitenlandse Betrekkingen (DBB) zal het ratificatieproces starten voor het Verdrag dat in besluit 1 wordt genoemd.

Dit is in overeenstemming met het voorstel van de Minister van Justitie op 20 april 2023.


6. Verzoek tot (her)instelling van de “Plataforma di Sklabitut i Herensia di Sklabitut” (PSHS) (Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport)

De Raad gaat akkoord met het concept-landsbesluit dat het platform “Plataforma di Sklabitut i Herensia di Sklabitut” instelt. Dit concept-landsbesluit zal worden voorgelegd aan de Gouverneur ter ondertekening.

Dit is in overeenstemming met het verzoek van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) op 29 mei 2023.