Beslissingen van woensdag 17 augustus 2022 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Beslissingen van woensdag 17 augustus 2022

 

Beslissingen van woensdag 17 augustus 2022

Geplaatst op 18 08 2022

Belangrijke beslissingen voor het land in verband met staatsaangelegenheden van woensdag, 17 augustus 2022:

1. Met betrekking tot het beslisdocument “Optimalisatietraject Sentro di Detenshon i Korekshon Kòrsou (SDKK)” heeft de Raad ingestemd met:

  • het oprichten van een Taakgroep SDKK waarbij de taken zijn opgesomd in het document;
  • het uitvoeren van een financiële analyse van de medische kosten van de gedetineerden ten laste van het ministerie van Justitie, en
  • het samen met SVB herzien van de basiszorgverzekering wetgeving.

De minister van Justitie is verantwoordelijk voor de nodige aanpassingen in het concept-landsbesluit.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Justitie.2. De Raad gaat akkoord met het voorstel d.d. 15 augustus 2022 voor instellen van een Stuur- en Taakgroep belast met de taken zoals opgesomd in het beslisdocument “Optimalisatietraject van de Landelijke Beveiligingsdienst” d.d. 8 augustus 2022. In dit kader is de minister van Justitie verantwoordelijk voor het concipiëren van een landsbesluit.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Justitie.3. Besloten is om het advies van de Secretaris-Generaal van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) betreffende het concept-landsbesluit “Tijdelijk aanwijzen Monkeypox virus als besmettelijke ziekte” voor te leggen aan de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) ter advies.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.4. Akkoord is gegaan met het instellen van een Werkgroep Toelatingsbeleid Bijzondere Groepen die de ministers zal bijstaan met advies over het toelaten van bepaalde buitenlandse personen met specifieke kennis en vaardigheden tot Curaçao. Hiermee is tegelijkertijd akkoord gegaan met het aangeboden beslisdocument.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Financiën.5. Met betrekking tot het Meerjarig Indicatief Programma dat door de EU wordt gefinancierd, is de Raad akkoord gegaan met de punten zoals aangeboden in het memorandum d.d. 16 augustus 2022. Onder meer is akkoord gegaan met de content ervan en enkele specifieke beslispunten die erin voorkomen.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Algemene Zaken.6. De Raad gaat akkoord met het advies d.d. 16 augustus 2022 van de Directeur Wetgeving en Juridische Zaken betreffende de inhoud van de ministeriële regeling Makutu Básiko 2022.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Economische Zaken.7. Het aangeboden concept-landsbesluit ter instelling van de Commissie Economische Zone voor het voorbereiden van de nodige wet- en regelgeving wordt geaccordeerd door de Raad.

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met het ministerie van Algemene Zaken.