Beslissingen van woensdag 17 mei 2023 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Beslissingen van woensdag 17 mei 2023

 

Beslissingen van woensdag 17 mei 2023

Geplaatst op 19 05 2023

Belangrijke beslissingen voor het land in verband met staatsaangelegenheden van woensdag, 17 mei 2023:

1. De Raad gaat akkoord met inhoud van het concept-landsbesluit ter instelling van een Financieel Stabiliteitscomité die tot taak heeft om de minister van Financiën en de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten (CBCS) te adviseren over geconstateerde risico’s voor de stabiliteit van het financiële stelsel en de mogelijkheden tot mitigatie daarvan.

Dit conform het voorstel d.d. 24 april 2023 van de minister van Financiën. De Raad gaat voorts akkoord met aanbieding van het concept-landsbesluit aan de Gouverneur voor ondertekening.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Financiën.


2. De Raad gaat akkoord met de verzochte begrotingswijziging, met toepassing van artikel 47, derde lid, van de Landsverordening comptabiliteit 2010, door het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) ter dekking van de kosten voor wat betreft de aankoop van inrichting inventaris voor noodwoningen.

Dit conform het advies d.d. 05 april 2023 van de sectordirecteur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn.


3. De Raad gaat akkoord met deelname van Curaçao aan de “111th Session of the International Labour Conference” (ILC) te Genève in de periode van 05–16 juni 2023, onder de voorwaarde dat het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) er zorg voor draagt dat de middelen op de begroting van voornoemde ministerie toereikend zijn voor het dragen van de gemoeide kosten van de deelnemers van de Curaçaose delegatie.

Dit met inachtneming van het verzoek d.d. 04 mei 2023 van de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn.


4. De Raad gaat akkoord met de verzochte begrotingswijziging, met toepassing van artikel 47, derde lid, van de Landsverordening comptabiliteit 2010, door het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) ter aanvulling van het budget voor de uitvoering van het strategisch opleidingsbeleid ten behoeve van de Beleidsorganisatie Human Resources en Organisatie (HRO).

Dit conform het advies d.d. 09 maart 2023 van de sectordirecteur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening.


5. De Raad gaat akkoord met het vastleggen van de reeds op stuk genomen beslissing d.d. 10 mei 2023, waarbij er wordt de volgende punten ingestemd:

 1. Aanpassing van de tarieven voor brandstofproducten met ingang van 11 mei 2023 conform tabellen en berekeningen;
 2. Handhaving van de tariefcomponent ‘waarborging brandstofvoorziening 1a’ voor alle brandstofproducten conform het besluit van de Raad van Ministers d.d. 25 mei 2022;
 3. Handhaving van de tijdelijke verlaging van de tariefcomponent ‘waarborging brandstofvoorziening 1b’ op ‘nihil’ voor alle gereguleerde brandstofproducten;
 4. Toepassing van de fiscale componenten als onderdeel van de tarieven voor gereguleerde brandstoffen conform het volgende:
  • De omzetbelasting bij invoer en invoerrechten worden voor alle gereguleerde brandstoffen buiten beschouwing gelaten;
  • Het bijzonderinvoerrecht op Mogas 95 op NAf. 41,34 per hectoliter;
  • Een vrijstelling van de omzetbelasting op groothandel van Mogas 95 en LSD wordt opgenomen; en
  • 6% omzetbelasting op kleinhandel van Mogas 95 en LSD wordt opgenomen;
 5. Publicatie van de nieuwe tarieven;
 6. Vaststellen van de Ministeriele Regeling;
 7. Ondertekening en verzending van de brief met bijbehorende bijlagen gericht aan Curoil.

Dit met inachtneming van het advies d.d. 08 mei 2023 van de directeur van het Bureau Telecommunicatie & Post (BTP).

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Economische Ontwikkelingen.


6. De Raad gaat akkoord met de voorgedragen kandidaten ter verkrijging van het Kruis van Verdienste 2023, zijnde:

 • Angeline Jasmine de Ron-Tromp;
 • Curd Lawrence Evertsz;
 • Haydeé Remigia Clementina;
 • Pedro Herman Narvaez;
 • Ryan Anthony de Jongh;
 • Rignald Sylvestre Recordino;
 • Else Marie Eman-Bradshaw;
 • Joyce Ingrid Marguerite Adoptie-Treurniet;
 • Judith Felicia Mauris;
 • Rose Mary Allen.

Dit conform het advies van de sectordirecteur Cultuur en Sport, tevens voorzitter van de commissie Kruis van Verdienste, en het verzoek d.d. 11 mei 2023 van de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS).

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport.


7. Met betrekking tot het voorstel d.d. 17 april 2023 van de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) betreffende een beheerovereenkomst tussen het Land Curaçao en Fundashon Pro Baseball Montaña Abou (MONTAB) inzake het beheer, het onderhoud en de exploitatie van een perceel te Montaña Abou t.b.v. sport- en recreatiedoeleinden, gaat de Raad akkoord met de volgende punten:

  1. Inhoud van de concept-beheerovereenkomst inzake het beheer, het onderhoud en de exploitatie van een perceel te Montaña Abou t.b.v. sport- en recreatiedoeleinden, met Fundashon Pro Baseball Montaña Abou (MONTAB);
  2. Akkoord om de minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) te machtigen om namens de openbare rechtspersoon Curaçao de in punt 1 bedoelde concept-beheerovereenkomst te ondertekenen.

Dit conform het voorstel d.d. 17 april 2023 van de minister van OWCS. De Raad gaat tevens akkoord met aanbieding van het ontwerp-landsbesluit aan de Gouverneur ter ondertekening.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport.