Beslissingen van woensdag 19 april 2023 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Beslissingen van woensdag 19 april 2023

 

Beslissingen van woensdag 19 april 2023

Geplaatst op 21 04 2023

Belangrijke beslissingen voor het land in verband met staatsaangelegenheden van woensdag, 19 april 2023:

1. De Raad heeft kennis genomen van het door de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) aangeboden brief d.d. 27 maart 2023 van de plaatsvervangende secretaris-generaal van de Raad van Europa betreffende een “advisory mission” in het kader van het bestrijden van cybercriminaliteit op Curaçao.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning.


2. De Raad heeft kennis genomen van de door de minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) aangeboden brief en onderliggende stukken d.d. 30 maart 2023 van de Directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening.


3. De Raad gaat akkoord met vastlegging van de reeds op stuk genomen RvM-beslissing d.d. 04 april 2023 betreffende het landsbesluit ter wijziging van het landsbesluit d.d. 16 juni 2021, no. 21/99, met betrekking tot de vervangingsregeling ten behoeve van de leden van de raad van ministers.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Alle ministeries.


4. De Raad gaat akkoord met vastlegging van de reeds op stuk genomen RvM-beslissing d.d. 05 april 2023 betreffende het vooralsnog niet wenselijk achten om medegelding te verklaren van het ILO-verdrag, no. 190, inzake het uitbannen van geweld en intimidatie op de werkvloer voor Curaçao.

Dit conform het verzoek d.d. 27 maart 2023 door de waarnemend minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW).

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn.


5. De Raad gaat akkoord met de verzochte begrotingswijziging, met toepassing van artikel 47, derde lid, van de Landsverordening comptabiliteit 2010, door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) ten behoeve van de invoering van het Sociale Vormingstraject volgens het thema van het Landspakket “Versterking Rechtsstaat bij H18”.

Dit conform het advies d.d. 15 februari 2023 van de Sector Directeur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport.


6. De Raad gaat akkoord met de inhoud van het document “Curaçaos Fiscaal Verdragsbeleid 2023” en met het publiceren van voornoemd beleid. Dit conform het verzoek d.d. 17 april 2023 van de minister van Financiën a.i. en het advies d.d. 31 januari 2023 van de Sector Directeur Fiscale Zaken.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Financiën.