Beslissingen van woensdag 3 mei 2023 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Beslissingen van woensdag 3 mei 2023

 

Beslissingen van woensdag 3 mei 2023

Geplaatst op 05 05 2023

Belangrijke beslissingen voor het land in verband met staatsaangelegenheden van woensdag, 3 mei 2023:

1. De Raad gaat akkoord met vastlegging van de reeds op stuk genomen beslissing d.d. 21 april 2023 inzake een concept-instructie aan de Gevolmachtigde Minister ten behoeve van de Rijksministerraad d.d. 26 april 2023 betreffende de intrekking van het voorstel Rijkswet COHO aan de koning te verzenden. Dit conform het advies d.d. 21 april 2023 van de directeur Wetgeving en Juridische Zaken.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Algemene Zaken.


2. De Raad gaat akkoord met vastlegging van de reeds op stuk genomen beslissing d.d. 24 april 2023 inzake een concept-instructie aan de Gevolmachtigde Minister ten behoeve van de Rijksministerraad d.d. 26 april 2023 betreffende het instemmen met het voorstel om kennis te nemen van de inhoud van de tweede halfjaarrapportage Cft, CAft en Cft BES. Dit conform het advies d.d. 24 april 2023 van de directeur Wetgeving en Juridische Zaken.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Algemene Zaken.


3. De Raad gaat akkoord met vastlegging van de reeds op stuk genomen beslissing d.d. 25 april 2023 inzake een concept-instructie aan de Gevolmachtigde Minister ten behoeve van de Rijksministerraad d.d. 26 april 2023 betreffende het instemmen met de sluiting van het Verdrag inzake luchtdiensten tussen het Koninkrijk der Nederlanden ten behoeve van St. Maarten en Canada en met toezending van het verdrag om advies aan de afdeling Advisering van de Raad van State van het Koninkrijk met het oog op stilzwijgende goedkeuring, met dien verstande dat het verdrag niet zal gelden voor Nederland, Aruba en Curaçao evenmin anderszins raakt in de zin van artikel 2, derde lid, van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen.

Dit conform het advies d.d. 24 april 2023 van de directeur Directie Buitenlandse Betrekkingen.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Algemene Zaken.