Beslissingen van woensdag 7 juni 2023 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Beslissingen van woensdag 7 juni 2023

 

Beslissingen van woensdag 7 juni 2023

Geplaatst op 09 06 2023

Belangrijke beslissingen voor het land in verband met staatsaangelegenheden van woensdag, 7 juni 2023:

1. De Raad gaat akkoord met het openstellen van een aantal kritische functies bij het Korps Politie Curaçao (KPC), Sentro di Detenshon i Korekshon (SDKK), de Landsrecherche Curaçao (LrC), de Justitiële Jeugdinrichting Curaçao (JJIC) en de Veiligheidsdienst Curaçao (VDC) over de jaren 2024, 2025 en 2026, zoals opgenomen in het document Meerjarig Instroomplan 2024, 2025 en 2026, H1 Versterking Rechtstaat, “Sky is not the limit, your vision is”, met dien verstande dat de functies Penitentiair Inrichtingswerker FOBA, Senior Penitentiair Medewerker FOBA en Coördinator Geestelijke Verzorging (Kapelaan) in het jaar 2023 worden opengesteld.

Dit conform de adviezen d.d. 17 juli 2022, d.d. 18 april 2023 en d.d. 05 juni 2023 van de waarnemend directeur Beleidsorganisatie HRO/Projectleider Team Mobiliteit en het verzoek d.d. 25 mei 2023 van de minister van Justitie.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Justitie.


2. De Raad gaat akkoord met vaststelling van het concept-landsbesluit ter instelling van de Commissie evaluatie geldelijke voorzieningen. Dit conform het verzoek d.d. 29 mei 2023 van de minister van Algemene Zaken (AZ) en met inachtneming van de adviezen d.d. 21 april 2023 en 10 mei 2023 van de directeur Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ).

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Algemene Zaken.


3. De Raad gaat akkoord met de verzochte begrotingswijziging, met toepassing van artikel 47, derde lid, van Landsverordening comptabiliteit 2010, door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) in verband met de bekostiging van de herdenkingsactiviteiten in het kader van “Dia di Emansipashon” en “Dia di Bandera”, ten behoeve van de Uitvoeringsorganisatie Cultuur en Sport.

Dit conform het advies d.d. 25 mei 2023 van de sector-directeur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport.


4. De Raad gaat akkoord met de verzochte begrotingswijziging, met toepassing van artikel 47, derde lid, van Landsverordening comptabiliteit 2010, door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) in verband met de financiering van de kosten voor de restauratie van de standbeelden van Dr. M.F. da Costa Gomez en Generaal Commandant M. Piar en de kosten voor het maken van drie (3) zuilen met uitleg bij het Museo di Tula (1) en op het Brionplein (2), ten behoeve van de Uitvoeringsorganisatie Cultuur en Sport.

Dit conform het advies d.d. 25 mei 2023 van de Sector Directeur Financieel Beleid en Begrotingsbeheer.

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport.


5. Met betrekking tot het verzoek d.d. 05 juni 2023 van de minister van Financiën betreffende de ontwerplandsverordening op de kansspelen, stemt de Raad in met de volgende punten:

  • Akkoord met aanbieding van de ontwerplandsverordening op de kansspelen aan de Raad van Advies, d.t.k.v. de Gouverneur, ter fine van spoedadvies;
  • Dat het spoedeisend belang hiervan ligt in de noodzaak dat deze ontwerplandsverordening uiterlijk in augustus 2023 in werking treedt.

Dit conform het verzoek d.d. 05 juni 2023 van de minister van Financiën en het schrijven d.d. 06 juni 2023 van de directeur Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ).

Ministerie(s) belast met dit onderwerp: Ministerie van Financiën.