Editie no. 23 - Jaargang 2022 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Landscourant

Jaargang 2022
10 Juni 2022
Editie no. 23
 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van 2 juni 2022, waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, SONALIE RENATA VALENTINA ROLLINS, aspirant deurwaarder, werkzaam ten kantore van MARLON ISIDRO BAZUR, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Curaçao, Aruba en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Grebbelinieweg # 84-A, gevolggevend aan de beschikking van 30 mei 2022 van de E.A. Rechter in het voormeld Gerecht, alle erfgenamen van wijlen MARCEL SAVINO ANICETA, overleden op Curaçao op 18 januari 1999, laatstelijk gewoond hebbende op Curaçao, OPGEROEPEN om op donderdag 22 september 2022 des namiddag om 15:00 uur ter terechtzitting te verschijnen ten Raadhuis “Kas di Korte” aan het adres Emancipatie Boulevard Dominico “Don” Martina # 18 op Curaçao voor de E.A. Rechter, teneinde op de door JANINE GABRIËLA BREGIETA tegen hen ingestelde vordering te antwoorden.

                                                                                                     De Gerechtsdeurwaarder,
  S.R.V. Rollins.

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van de TWEEDE juni TWEEDUIZEND TWEEENTWINTIG, heb ik SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, gevolg gevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, van Curaçao, van de 31 mei 2022, DE GEZAMENLIJKE ERFGENAMEN VAN DE WIND, FRANKLIN BRUNO, geboren in Curaçao d.d. 6 oktober 1941 en overleden in Curaçao op 6 augustus 2011, zonder bekende woon- of verblijfplaats op Curaçao, of in het buitenland, O P G E R O E P E N voor de terechtzitting van maandag, 19 september 2022, des voormiddag om 09.30 uur, ter Raadhuize “KAS DI KORTE” aan de Emancipatie Boulevard Dominico F. ”Don” Martina # 18, om op de door INGRID MAGDA LIDWINA DE WIND, wonende op Curaçao, te dezer zake domicilie kiezende aan de Cher-Asile # 372, ten kantore van Juridisch Advieskantoor Davelaar, gemachtigde de advocaat Mr. drs. L.L.A. Davelaar, tegen hen ingestelde rechtsvordering te antwoorden. 

  De deurwaarder voornoemd
  S.C.M. Ersilia

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van de TWEEDE juni TWEEDUIZEND TWEEENTWINTIG, heb ik SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, gevolg gevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, van Curaçao, van de 31 mei 2022, DE GEZAMENLIJKE ERFGENAMEN VAN DE WIND, URGMAN FRANCISCO, geboren in Curaçao d.d. 10 november 1954 en overleden in Curaçao op 7 januari 2014, zonder bekende woon- of verblijfplaats op Curaçao, of in het buitenland, O P G E R O E P E N voor de terechtzitting van maandag, 19 september 2022, des voormiddag om 09.30 uur, ter Raadhuize “KAS DI KORTE” aan de Emancipatie Boulevard Dominico F. ”Don” Martina # 18, om op de door INGRID MAGDA LIDWINA DE WIND, wonende op Curaçao, te dezer zake domicilie kiezende aan de Cher-Asile # 372, ten kantore van Juridisch Advieskantoor Davelaar, gemachtigde de advocaat Mr. drs. L.L.A. Davelaar, tegen hen ingestelde rechtsvordering te antwoorden. 

  De deurwaarder voornoemd
  S.C.M. Ersilia

 • Aankondiging

  Bij exploit van ondergetekende, Patrick Elogio Kirindongo, deurwaarder bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, kantoorhoudende te Curaçao, aan het adres Winston Churchillweg 72 L, van —–3—- juni 2022 , waarvan een afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Heer/Vrouwe Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao, die het oorspronkelijke voor gezien heeft getekend, is op verzoek van HET OPENBAAR MINISTERIE CURAÇAO, ten laste van Patricia Cristal Labarca Perales, zonder bekende woon en/of verblijfplaats op Curaçao of daarbuiten, betekend een beschikking welke bevraagd kan worden bij de deurwaarder voornoemd;.

  deurwaarder,
  P.E. Kirindongo

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de 3de juni 2022, Heb ik, ROBERT ALEXANDER SIMEON RAMAZAN, aspirant deurwaarder werkzaam ten kantore van ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao, kantoorhoudende op Curaçao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, van de 16de juni 2022, nalatenschap van mevrouw ANNEMIEK YVETTE OSEWOUDT, de heer AKAASH NADEEM KHAWAJA, zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen noch buiten Curaçao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van maandag, 5 september 2022, des voormiddags om  09.30 uur, ten  Raadhuize aan het Emancipatie Blvd Dominico “Don” Martina no. 18, in Curaçao, teneinde op de door de heer PAULUS HENRICUS MARIA OSEWOUDT en mevrouw INGRID JOYCE CARLA JEDELOO- OSEWOUDT, gem. mr. drs E. Bokkes tegen hem ingestelde vordering te  antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A.S. RAMAZAN.

 • Aankondiging
  AANKONDIGING

  Bij exploot van 31 mei 2022 waarvan afschriften dezes zijn overgegeven aan de ambtenaar van het openbaar ministerie bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao, heb ik Shurenda Rosa de Lima Muzo, deurwaarder der belastingen te Curaçao, ten verzoeke van de Ontvanger van Curaçao, kantoorhoudende te Piscadera z/n, in deze domicilie kiezende te mijne kantore te Regentesselaan z/n te Willemstad Curaçao, met verwijzing, naar Landverordening Dwanginvordering van 31 december 1942 en artikel 5 lid 7 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Curaçao,

  BETEKEND

  aan Teverton Ltd AVV voorheen gevestigd te Curaçao aan de Abraham de Veerstraat 4 thans zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen of buiten Curaçao, een op 28 maart 2022 uitgevaardigd dwangschrift met bevel om binnen twee dagen te betalen, waarvan bij gebreke zal worden overgaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn/haar roerende en onroerende zaken volgens de wet.

  De deurwaarder voornoemd,
  Shurenda Rosa de Lima Muzo

 • Aankondiging
  AANKONDIGING

  Bij exploot van 31 mei 2022 waarvan afschriften dezes zijn overgegeven aan de ambtenaar van het openbaar ministerie bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao, heb ik Shurenda Rosa de Lima Muzo, deurwaarder der belastingen te Curaçao, ten verzoeke van de Ontvanger van Curaçao, kantoorhoudende te Piscadera z/n, in deze domicilie kiezende te mijne kantore te Regentesselaan z/n te Willemstad Curaçao, met verwijzing, naar Landverordening Dwanginvordering van 31 december 1942 en artikel 5 lid 7 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Curaçao,

  BETEKEND

  aan Damien Baguidy Fern zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen of buiten Curaçao, een op 23 maart 2022 uitgevaardigd dwangschrift met bevel om binnen twee dagen te betalen, waarvan bij gebreke zal worden overgaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn/haar roerende en onroerende zaken volgens de wet.

  De deurwaarder voornoemd,
  Shurenda Rosa de Lima Muzo

 • Aankondiging
  AANKONDIGING

  Bij exploot van 31 mei 2022 waarvan afschriften dezes zijn overgegeven aan de ambtenaar van het openbaar ministerie bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao, heb ik Shurenda Rosa de Lima Muzo, deurwaarder der belastingen te Curaçao, ten verzoeke van de Ontvanger van Curaçao, kantoorhoudende te Piscadera z/n, in deze domicilie kiezende te mijne kantore te Regentesselaan z/n te Willemstad Curaçao, met verwijzing, naar Landverordening Dwanginvordering van 31 december 1942 en artikel 5 lid 7 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Curaçao,

  BETEKEND

  aan Doedel, Edna Esseline voorheen wonende Kaya Vivaldi 9 thans zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen of buiten Curaçao, een op 13 april 2022 uitgevaardigd dwangschrift met bevel om binnen twee dagen te betalen, waarvan bij gebreke zal worden overgaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn/haar roerende en onroerende zaken volgens de wet.

  De deurwaarder voornoemd,
  Shurenda Rosa de Lima Muzo

 • Aankondiging
  AANKONDIGING

  Bij exploot van 31 mei 2022 waarvan afschriften dezes zijn overgegeven aan de ambtenaar van het openbaar ministerie bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao, heb ik Shurenda Rosa de Lima Muzo, deurwaarder der belastingen te Curaçao, ten verzoeke van de Ontvanger van Curaçao, kantoorhoudende te Piscadera z/n, in deze domicilie kiezende te mijne kantore te Regentesselaan z/n te Willemstad Curaçao, met verwijzing, naar Landverordening Dwanginvordering van 31 december 1942 en artikel 5 lid 7 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Curaçao,

  BETEKEND

  aan Wu Shunqing voorheen wonende De Savaan 119 thans zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen of buiten Curaçao, een op 16 mei 2022 uitgevaardigd dwangschrift met bevel om binnen twee dagen te betalen, waarvan bij gebreke zal worden overgaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn/haar roerende en onroerende zaken volgens de wet.

  De deurwaarder voornoemd,
  Shurenda Rosa de Lima Muzo

 • Echtscheiding
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de 7de juni 2022, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder, ten verzoeke van SHILAINE  CARITINA  DJINGA,  wonende in Curaçao, te dezer zake domicilie kiezende in Curaçao aan de Passaatstraat no. 8C, ten kantore van de advocaat mr. V.S. La Fleur, aan ADRY FREMIOT  DALL, wonende te Garstkamp 601, 1103 PN Amsterdam, Nederland,  BETEKEND de grosse van een beschikking d.d. 3 mei 2022, gegeven door de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg  van Curaçao,  waarbij de echtscheiding tussen partijen op 21 augustus 2019 te Amsterdam, Nederland, in  gemeenschap van goederen met elkaar  gehuwd, is uitgesproken;

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

 • Liquidatie

  WATER RESOURCES DEVELOPMENT
  (INTERNATIONAL) N.V.
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 31 mei 2022 te ontbinden.

  Rekening en verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt die voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie-saldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Somasa Management N.V., in liquidatie
  gevestigd op Curaçao, hierna “de Vennootschap”

  Rekening en Verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Liquidation Digi Markets N.V.

  By resolution of the extraordinary general meeting of shareholders, taken on 31 May 2022, it was decided to dissolve Digi Markets N.V. as per 31 May 2022.

  The liquidator has established that there are no benefits. The final statement is available for inspection at the offices of the liquidator and the Chamber of Commerce.

  The liquidator,
  Mastantu N.V.

 • Liquidatie

  Liquidation Omega Marketing N.V.

  By resolution of the extraordinary general meeting of shareholders, taken on 31 May 2022, it was decided to dissolve Omega Marketing N.V. as per 31 May 2022.

  The liquidator has established that there are no benefits. The final statement is available for inspection at the offices of the liquidator and the Chamber of Commerce.

  The liquidator,
  Mastantu N.V.

 • Liquidatie

  Halliburton Curacao Holdings B.V. in liquidatie
  gevestigd op Curaçao, hierna “de Vennootschap”

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn. Overeenkomstig artikel 31 lid 7 boek BW is door de onderhavige publicatie van dat feit de vereffening geëindigd en is de Vennootschap opgehouden te bestaan. De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelregister.

  De gevolmachtigde van de Vereffenaar