Editie no. 36 Jaargang 2020 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Landscourant

Jaargang 2020
4 September 2020
Editie no. 36
 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van 31 augustus 2020 waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, SONALIE RENATA VALENTINA ROLLINS, toegevoegd aspirant deurwaarder, werkzaam ten kantore van MARLON ISIDRO BAZUR, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Grebbelinieweg # 84-A, gevolg gevend aan de beschikking van 19 augustus 2020 van de E.A. Rechter in het voormeld Gerecht, ELAINY CLARITA ROJER, zonder bekende woon- en of verblijfplaats op Curaçao of elders, OPGEROEPEN om op maandag 7 december 2020 des voormiddag om 09:30 uur ter terechtzitting te verschijnen ten Raadhuis “Kas di Korte” aan het Emancipatie Boulevard Dominico “Don” Martina # 18 op Curaçao voor de E.A. Rechter, teneinde op de door de naamloze vennootschap INTER-ASSURE CURAÇAO NV tegen hem/haar ingestelde vordering te antwoorden.

                                                                                            De Gerechtsdeurwaarder,
  S.R.V. Rollins.

 • Aankondiging

   

   

   

   

  KOMUNIKADO

  Fecha: 27 augustus 2020
  FTAC.2020.08.002
  E-mail: info@ftac.cw

  FTAC ta intensifiká su strategia di mantenshon di lei

  Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) a publiká su agènda 2020-2021 riba su wèpsait. Den e agènda FTAC ta indiká kua ta e temanan ku e periodo benidero e ta bai fiha atenshon riba dje, banda di su obligashonnan legal regular.

  E último añanan eksperensia a mustra ku algun investigashonnan inisiá mester mas di un aña pa nan kristalisá. Pa e motibu aki FTAC a disidí pa bai traha ku un agènda bienal.

  Na 2018 FTAC a apuntá e sektor finansiero komo un sektor di prioridat i a keda mantené enfoke riba esaki. Na 2019 FTAC den koperashon ku Fundashon pa Konsumidó a realisá un investigashon di tarifanan bankario. E rapòrt di e investigashon ta brinda puntonan di referensia pa kontinuá ku mas investigashon. Pa e motibu aki e sektor finansiero ta permanesé un sektor di prioridat.

  FTAC ta bai realisá tambe un investigashon di e merkado di komestibel pa haña un mihó bista di e diferente segmentonan den e sektor, e funshonamentu di e merkado, e grado di kompetensia i lei i regulashon relevante. Di e manera aki FTAC lo por haña un bista riba e kousanan tras di e desaroyo preis den e sektor aki.

  Banda di su tareanan regular FTAC a invertí delaster añanan hopi den informashon pa asina un públiko grandi por sera konosí ku e Ordenansa enkuanto Kompetensia. Esaki a tuma lugá den forma di guia na empresarionan i asosashon di empresarionan i informashon via programanan radio i televishon. Pa 2020-2021 FTAC lo kontinuá mes intenso i a formulá un plan di komunikashon. E dos temanan ku lo bai haña atenshon speshal ta “kolaborashon entre empresa”: kiko por i kiko no por den kuadro di Ordenansa enkuanto Kompetensia i e obligashon pa mèldu konsentrashon konforme e Ordenansa enkuanto Kompetensia

  Den kombersashon ku Minister di desaroyo ekonómiko na 2019 FTAC a ekspresá e intenshon pa hasi un asina yamá  “competition assessments”. Den konsulta ku e ministerio a palabrá ku den 2020 lo investigá algun tema kaminda lei i regulashon tin influensia riba e funshonamentu di merkado liber.

  Den 2020-2021 FTAC lo intensifiká su strategia di mantenshon. Kaminda na 2019 e enfoke tabata mas riba supervishon, di awor en adelante FTAC lo bai apliká un multa hopi mas lihé den kaso di infrakshon grave.

  E agènda di FTAC ta basa riba opservashon, aktividatnan i prioridatnan di e último añanan. Normalmente FTAC ta konsulta stakeholders promé publiká e agènda. A konsekuensia di e brote di COVID-19 esaki no por a tuma lugá den 2020. Si ta nesesario, si FTAC risibí señalnan for di e sektor ekonómiko a konsekuensia di COVID-19 i rekuperashon ekonómiko, FTAC lo por adaptá su prioridatnan.

  FTAC ta hasi un yamada na tur ku por tin tep o señal di violashon di e lei di kompetensia manera palabrashon di preis, repartishon di merkado o mal uso di poder ekonómiko pa mèldu esaki na FTAC. Por hasi uso di e formulario riba wèpsait di FTAC. Por entrega un tep/señal di manera anónimo tambe.

  Bo ke mas informashon? Tuma kontakto na info@ftac.cw òf telefòn: +5999 461 00 67

 • Aankondiging

   

   

   

   

  NIEUWSBERICHT

  Datum: 27 augustus 2020
  FTAC.2020.08.002
  E-mail: info@ftac.cw

  De FTAC verscherpt haar handhavingsstrategie

  De Fair Trade Authority Curacao (FTAC) heeft haar agenda 2020 -2021 op haar website gepubliceerd. In haar agenda geeft de FTAC aan op welke onderwerpen de komende periode de focus komt te liggen naast haar reguliere wettelijke verplichtingen.

  De ervaring heeft de afgelopen jaren aangetoond dat sommige onderzoeken langer dan een jaar nodig hebben om te kristalliseren. Dit is de reden waarom de FTAC voortaan met een tweejaarlijks agenda gaat werken.

  De financiële sector was in 2018 al als prioriteitssector aangemerkt en de focus is hierop blijven liggen. In 2019 heeft de FTAC in samenwerking met de Fundashon pa Konsumidó een onderzoek gedaan naar banktarieven. Het onderzoeksrapport biedt aanknopingspunten voor vervolgonderzoek door de FTAC. Om deze reden is dit weer een prioriteitssector.

  Ook zal de FTAC een sectorstudie doen inzake levensmiddelen om inzicht te krijgen in de verschillende segmenten binnen de sector, de marktwerking, mate van concurrentie, de relevante wet- en regelgeving en het functioneren van de markt. Op deze manier zal de FTAC de achterliggende oorzaken van prijsontwikkelingen in deze sector kunnen duiden.

  Naast de reguliere taken heeft de FTAC de afgelopen paar jaar flink geïnvesteerd in voorlichting zodat het grote publiek bekend kon raken met de Landsverordening inzake concurrentie. Dit was in de vorm van guidance aan ondernemers en ondernemersverenigingen en voorlichtingsactiviteiten via radio- en televisieprogramma’s. Voor 2020-2021 zal de FTAC deze voorlichtingsactiviteiten net zo intensief voortzetten en heeft daarvoor een communicatieplan opgesteld. De gevolgen van de COVID -19 pandemie hebben grote gevolgen voor de economie. De FTAC voorziet dat om deze gevolgen te mitigeren ondernemers geneigd zullen zijn toenadering tot- en samenwerking met elkaar te zoeken. Daarom zal de FTAC bijzonder aandacht geven aan twee onderwerpen in haar voorlichtingsactiviteiten, te weten: samenwerking, wat is toegestaan en wat niet ingevolge de Landsverordening inzake concurrentie Ook de meldingsplicht voor concentraties, wanneer moet dit conform de Landsverordening inzake concurrentie gemeld worden bij de FTAC.

  In een gesprek met de Minister van Economische Ontwikkeling is in 2019 het voornemen van FTAC om onderzoek te verrichten naar de zogenoemde “competition assessments” besproken. In overleg met het Ministerie is overeengekomen dat in 2020 een paar onderwerpen onderzocht worden waar regulering beperkende invloed heeft op het functioneren van de vrije markt.

  In 2020 -2021 zal de FTAC haar handhavingsstrategie verder aanscherpen. Daar waar in 2019 meer werd gewaakt, zal vanaf nu eerder worden overgegaan worden tot het opleggen van boetes in geval van hardcore overtredingen.

  De agenda is gebaseerd op waarnemingen, activiteiten en prioriteiten van FTAC uit voorgaande jaren. Normaliter geschiedt dit in overleg met alle stakeholders. Als gevolg van de COVID-19 uitbraak is dat in 2020 niet gebeurd. De FTAC heeft getracht bij het opstellen van haar agenda in te spelen op de gevolgen van de pandemie op onze economie. Echter, indien er aanleiding toe is, er signalen uit de markt komen als gevolg van de COVID-19 crisis en het economische herstel hiervan, kan de FTAC overwegen haar prioriteiten aan te passen.

  De FTAC roept iedereen op die signalen heeft over mogelijke overtredingen van de concurrentieregels, zoals prijsafspraken, marktverdeling of misbruik van economische macht, dit te melden bij de FTAC. Signalen over concurrentievervalsing kunnen ook anoniem worden ingediend.

  Wilt u naar aanleiding van dit nieuwsbericht meer informatie ontvangen? Neem dan contact op met de FTAC,
  email:
  info@ftac.cw, telefoon: +5999 461 00 67.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de 27ste augustus 2020, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curacao, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder bij het Gerecht op Curaçao, ten verzoeke van notaris mr. E. STEENBAAR, wonende op Curaçao, te dezer zake domicilie kiezende op Curaçao te hare kantore aan de Schout bij Nacht Doormanweg no. 65, aan MOHAMMAD  KADDOURAH, zonder bekende adres hier te lande of elders, BETEKEND een schrijven van requirante, gedateerd 25 augustus 2020, betreffende de door de naamloze vennootschap MADURO & CURIEL’S BANK N.V., op 25 augustus 2020, in executoriale verkoop gebrachte registergoed plaatselijk bekend als Bocaweg no. 22, en waarbij grequireerde o.a. wordt bericht dat bovengenoemd registergoed is verkocht, een en ander zoals in voormeld schrijven nader omschreven;

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van 31 augustus 2020 waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, SONALIE RENATA VALENTINA ROLLINS, toegevoegd aspirant deurwaarder, werkzaam ten kantore van MARLON ISIDRO BAZUR, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Grebbelinieweg # 84-A, gevolg gevend aan de beschikking van 25 augustus 2020 van de E.A. Rechter in het voormeld Gerecht, GIDEON BLAAUW, zonder bekende woon- en of verblijfplaats op Curaçao of elders, OPGEROEPEN om op maandag 7 december 2020 des voormiddag om 09:30 uur ter terechtzitting te verschijnen ten Raadhuis “Kas di Korte” aan het Emancipatie Boulevard Dominico “Don” Martina # 18 op Curaçao voor de E.A. Rechter, teneinde op de door de naamloze vennootschap BANCO DI CARIBE NV tegen hem/haar ingestelde vordering te antwoorden.

                                                                                         De Gerechtsdeurwaarder,
  S.R.V. Rollins

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van 25 augustus 2020 waarvan afschrift is gelaten aan de Edelachtbare Officier van Justitie bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, SONALIE RENATA VALENTINA ROLLINS, toegevoegd aspirant deurwaarder, werkzaam ten kantore van MARLON ISIDRO BAZUR, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij Het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Grebbelinieweg # 84-A, gevolggevend aan de beschikking van 19 augustus 2020 van de E.A. Rechter in het voormeld Gerecht, TERRENCE GEORGE EMANUEL TECLA, zonder bekende woon- en of verblijfplaats op Curaçao of elders, OPGEROEPEN om op maandag 7 december 2020 des voormiddag om 09:30 uur ter terechtzitting te verschijnen ten Raadhuis aan het Emancipatie Boulevard Dominico “Don” Martina # 18 op Curaçao voor de E.A. Rechter, teneinde op de door de besloten vennootschap NORDIC VENTURE CAPITAL BV tegen hem/haar ingestelde vordering te antwoorden.

                                                                                            De Gerechtsdeurwaarder,
  S.R.V. Rollins.

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploot van 27 augustus 2020 waarvan afschrift is gelaten aan de Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, die het oorspronkelijk voor “Gezien” heeft getekend, heb ik, PATRICK ELOGIO KIRINDONGO, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao, wonende op Curaçao en kantoorhoudende aan de Winston Churchillweg No. 72L, heb ik, op verzoek van Sareh Kimura Al-baker, wonende te Londen, Engeland, hierna “requirante” te dezer zake domicilie kiezende aan de Scharlooweg # 33, ten kantore van Spigt Dutch Caribbean, aan welk kantoor de advocaten mr. drs. D.M. Douwes en mr. I.S. Spigt, met het recht van substitutie, voor Sareh Kimura Al-baker voornoemd als gemachtigden optreden, krachtens een ingediende vordering ten laste van Abdul Amir Al-baker, zonder bekende woonplaats en/of verblijfplaats op Curaçao of daarbuiten, BETEKEND:

  1. een verzoekschrift, houdende een verzoek tot leggen van conservatoir beslag op aandelen op naam en effecten die geen aandeel zijn, welk verzoek is ingediend op 19 augustus 2020 en waarbij verlof is verleend op 20 augustus 2020 door de E.A. Heer/Vrouwe Rechter in Eerste Aanleg van Curaçao;
  2. een proces-verbaal d.d. 21 augustus 2020, opgemaakt door mij deurwaarder, waaruit blijkt dat ten verzoeke van requirant(e) en ten laste van gerequireerde(n), uit kracht van de daarin vermelde beschikking conservatoir beslag op aandelen in de naamloze vennootschap Tidewell Corporation N.V., is gelegd,
  3. een proces-verbaal d.d. 27 augustus 2020, opgemaakt door mij deurwaarder, waaruit blijkt dat de gerequireerde, de heer Abdul Amir Al-baker geen aandelen heeft in de naamloze vennootschap Tidewell Corporation N.V.,

  De deurwaarder voornoemd,
  P.E. Kirindongo

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit d.d. 2de september 2020, waarvan afschrift zijn gelaten aan de E.A.Heer/Vrouw Officier van Justitie op Curacao, die het oorspronkelijk exploit voor “Gezien”heeft getekend,  heb ik CARMEN LOURDES VILLANUEVA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao en St.Maarten en van Bonaire, St.Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, wonende op Curacao en kantoorhoudende aan de Abraham de Veerstraat no. 8,  ten verzoeke NOTARISKANTOOR NAALDIJK, gevestigd en kantoorhoudende op Curacao aan de Kaya W.F.G.(Jombi)Mensing no. 32, aan FORT SHORE N.V., gevestigd op Curacao  en BAYSIDE HOLDING GROUP LIMITED, gevestigd te Tortola British Virgin Island, beide zonder bekende vestigingsplaats of vertegenwoordiging op Curacao of elders, BETEKEND een schrijven d.d. 31 augustus 2020, betreffende ener “onderhands bod veiling Plaza Hotel”, conform art. 547 lid 2 en 3 Rv., jo art. 268 lid 2 Boek 3 BW, een en ander als in bedoeld schrijven omschreven.

                                                                                               De deurwaarder voornoemd,
  C.L.Villanueva.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de 31ste augustus 2020, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curacao, kantoorhoudende op Curacao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het  Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 21ste augustus 2020, ANTONIO MARCELINO NUNES, zonder bekend woon of verblijfplaats binnen noch buiten Curacao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van maandag, 7 december 2020, des voormiddag om 09:30 uur,  ten  Raadhuize aan het Emancipatie Blvd Dominico “Don” Martina no. 18 op Curacao, teneinde op de door de 1. Mevrouw DURSELA FILOMENA NICOMEDES PIETERSZ, 2. Mevrouw IVETTE CABRINI DOROTHEA NUNES, 3. Mevrouw CHAMILLA ANTONIA FELICITA NUNES, 4. De heer CARLOS JESUS ANTOLIN LOURENS, 5. De heer ELVIN CARMELIO JUAN LOURENS, 6. De heer REGINALD CHESEKE SEVERIANO LOURENS, 7. De heer MARLON RUTSEL GENARO LOURENS 8. De heer TITO ANTHONY NUNES, 9. De heer DAROY CESAR ANTHONY NUNES, gem. mr. drs. L.L.A. Davelaar-Franklin, tegen hem ingestelde vordering  te  antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de 31ste augustus 2020, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curacao, kantoorhoudende op Curacao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het  Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 24ste augustus 2020, BARTHA CORNELIA TEIJSSE, zonder bekend woon of verblijfplaats binnen noch buiten Curacao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van  maandag, 7 december 2020, des voormiddag om 09:30 uur,  ten  Raadhuize aan het Emancipatie Blvd Dominico “Don” Martina no. 18 op Curacao, teneinde op de door de 1. Mevrouw LUDWINA NATALIA VALERIO, 2. De heer JUAN JESUS FERNANDO VALERIO, 3. De heer CARLOS EMERENCIANO VALERIO, 4. Mevrouw SHAIHAIRA ALTAGRACIA VALERIO, gem. mr. drs. L.L.A. Davelaar, tegen haar ingestelde vordering  te  antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de 31ste augustus 2020, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curacao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curacao, kantoorhoudende op Curacao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het  Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, van de 20ste augustus 2020, De heer JOEL SANTOS TOBIO, De heer LUIS ALFONSO DE BORBON MARTINEZ BORDIU, De heer SANTOS ALONSO RAMOS,  De heer VICTOR JOSE DE JESUS VARGAS IRAUSQUIN, allen wonende te Venezuela, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van  maandag, 7 december 2020, des voormiddag om 09:30 uur,  ten  Raadhuize aan het Emancipatie Blvd Dominico “Don” Martina no. 18 op Curacao, teneinde op de door de rechtpersoon naat het recht van Venezuela MECOR C.A., gevestigd en kantoorhoudende te Venezuela, gem. mr. E. Bokkes en mr. M. Verkade, tegen hen ingestelde vordering  te  antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

 • Aankondiging

  AANKONDIGING SPLITSING

  Ten kantore van het Handelsregister te Curaçao, alsmede ten kantore van Riffort Village N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Willemstad, Curaçao, met adres Baden Powellweg 1, Curaçao, ingeschreven in het Handelsregister te Curaçao onder nummer 98018, is ter inzage gelegd een voorstel tot juridische splitsing met de daarbij vereiste stukken, als bedoeld in titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

 • Aankondiging

   

   

   

   

  Bekendmaking

  De Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) heeft op 12 augustus 2020 een melding ontvangen van een mogelijke concentratie. In de melding is aangegeven dat Profound Projects B.V. (Profound), onderdeel van PBF Holding B.V., de (gedeeltelijke) klantenportefeuille van CO & AG Internet Media B.V. (Spin Internet Media) verkrijgt.

  De betrokken ondernemingen voeren volgens de melding de volgende activiteiten in Curaçao uit:

  • Profound Projects B.V. (Profound): domeinnaamregistraties en hosting, web, software en app ontwikkeling, online marketing, design en branding, e-commerce, strategische consulting op digitaal en technologisch vlak; en
  • CO & AG Internet Media B.V. (Spin Internet Media): het aanbieden van domeinnaamregistraties en hosting, web en applicatieontwikkeling, online marketing en e-commerce.

  De FTAC zal beoordelen of de gemelde transactie binnen het toepassingsbereik van hoofdstuk 5 van de Landsverordening inzake concurrentie valt.

 • Liquidatie

  DEVON CORPORATION N.V.
   (in liquidatie)

  In een Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de op Curaçao gevestigde naamloze vennootschap Devon Corporation N.V. is besloten de vennootschap per 24 augustus 2020 te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang is van de rechten en verplichtingen van de vennootschap en heeft daarvan een balans opgesteld, welke ter inzage ligt ten kantore van de venootschap.

  Plan van Uitkering

  Het resterende saldo van activa wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar verhouding van ieders aandelenbezit.

   De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Constanza Group N.V., geliquideerd
  (hierna te noemen “de vennootschap”)

  Bij besluit van de aandeelhoudersvergadering d.d.  10 januari 2020 is besloten de vennootschap per diezelfde datum te ontbinden.

  De vereffenaar heeft bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve de vereffening van de vennootschap is beëindigd.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  I.W.S. International  N.V.
  (in liquidatie)

  In een Aandeelhouders vergadering van de op Curaçao gevestigde vennootschap I.W.S. International N.V. is besloten de vennootschap per 14 augustus 2020 te ontbinden.

   De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Angap Private Foundation (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 25 augustus 2020 werd besloten de stichting per 25 augustus 2020 te ontbinden.

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de Stichting, opgericht naar het recht van Curacao: Angap  Private Foundation (in liquidatie), statutair gevestigd te Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de “Stichting”;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd.

                                                                                      De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Anglo American Finance Private Foundation (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 25 augustus 2020 werd besloten de stichting per 25 augustus 2020 te ontbinden.

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de Stichting, opgericht naar het recht van Curacao: Anglo American Finance Private Foundation (in liquidatie), statutair gevestigd te Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de “Stichting”;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd.

                                                                                      De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Crossroad Private Foundation (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 25 augustus 2020 werd besloten de stichting per 25 augustus 2020 te ontbinden.

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de Stichting, opgericht naar het recht van Curacao: Crossroad Private Foundation (in liquidatie), statutair gevestigd te Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de “Stichting”;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd.

                                                                                      De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Ezelielz Private Foundation (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 25 augustus 2020 werd besloten de stichting per 25 augustus 2020 te ontbinden.

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de Stichting, opgericht naar het recht van Curacao: Ezelielz Private Foundation (in liquidatie), statutair gevestigd te Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de “Stichting”;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd.

                                                                                      De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Murcia Private Foundation (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 25 augustus 2020 werd besloten de stichting per 25 augustus 2020 te ontbinden.

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de Stichting, opgericht naar het recht van Curacao: Murcia Private Foundation (in liquidatie), statutair gevestigd te Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de “Stichting”;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd.

                                                                                      De Vereffenaar

 • Liquidatie

  STICHTING PARTICULIER FONDS
  ERNANDES FAMILY TRUST IN LIQUIDATIE
  (“DE STICHTING”)

  De liquidatie van bovengenoemde Stichting is op 5 december 2019 heropend bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg d.d. 5 december 2019.

  Rekening en Verantwoording.

  De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de Stichting zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, welke ter inzage ligt ten kantore van de Stichting.

  Plan van Uitkering.

  Hetgeen, na voldoening van alle schulden van de Stichting, resteert van het vermogen van de Stichting, zal aan de begunstigde worden uitgekeerd.

 • Liquidatie

  Saparua Investments N.V.
  (in liquidatie)

  Bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van Saparua Investments N.V. is besloten om de vennootschap per 18 augustus 2020 te ontbinden onder benoeming van de heer C. Siebels woonachtig te Kaya Mendelssohn 2   Curaçao als vereffenaar en bewaarder van de boeken en bescheiden.

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 leden 6 en 7 BW de vereffening van de vennootschap is beëindigd.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  WACKENHUT CORRECTIONS CORPORATION N.V.
  in liquidatie

  IN DE OP 31 AUGUSTUS 2020 GEHOUDEN BUITENGEWONE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS IS BESLOTEN OM MET INGANG VAN 31 AUGUSTUS 2020 TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN DE VENNOOTSCHAP OVER TE GAAN.

  DE VEREFFENAAR HEEFT GECONSTATEERD DAT ER GEEN BATEN ZIJN. DE SLOTVERKLARING IS TER INZAGE BESCHIKBAAR TEN KANTORE VAN DE VEREFFENAAR EN DE KAMER VAN KOOPHANDEL.

  DE VEREFFENAAR

 • Liquidatie

  GRUPO CORE B.V.
  (gevestigd  te Curaçao)
  Bekendmaking

  Tijdens een op 29 april 2020 gehouden Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grupo Core B.V.is besloten om de vennootschap per diezelfde datum te ontbinden en algeheel  te liquideren.

   Maduro & Partners N.V. is benoemd  tot bewaarder der boeken en bescheiden.

  SLOTVERANTWOORDING

  De Vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat er geen  aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 lid 7 BW van Curacao de liquidatie is beeindigd.

  De Vereffenaar
  (ANM) Solutions for Management and Support N.V.

 • Liquidatie

  A&C TRADING N.V.
   in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 31 Juli 2020 te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Nagle Investments N.V. in liquidatie

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  SQI Corporation N.V. in liquidatie

  In de op 28 augustus 2020 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn, waardoor de liquidatie kan worden afgesloten.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  EIH Investment N.V., in liquidatie

  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BW Curaçao de vereffening van de Vennootschap is beëindigd.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  STICHTING PARTICULIER FONDS MANFIELD, in liquidatie

  Bij bestuursbesluit van STICHTING PARTICULIER FONDS MANFIELD ( hierna te noemen “de SPF”) d.d. 25 augustus 2020 is besloten de SPF per diezelfde datum te ontbinden.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering liggen ter inzage voor alle belanghebbenden ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao en bij het kantoor van de SPF alhier, gedurende een periode van dertig dagen.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  CURABYTE N.V.
  (“de Vennootschap”)

  Krachtens aandeelhoudersbesluit, gedateerd 31 augustus 2020, is de Vennootschap op 31 augustus 2020 geliquideerd onder benoeming van Stichting Expire tot Vereffenaar.

   De Vereffenaar deelt mede dat er geen baten zijn en dat daarmee de liquidatie is geëindigd.

   De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  Ontbinding

  Het bestuur van stichting Rovique Private Foundation (in liquidatie) heeft op 30 januari 2020 besloten om de vennootschap te ontbinden.

  Slotverantwoording

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld wat de rechten en plichten van de stichting zijn en dat er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 2 BW Curaçao.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Ontbinding

  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap Titaral Investment N.V. (in liquidatie) heeft op 31 januari 2020 besloten om de vennootschap te ontbinden.

  Slotverantwoording

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld wat de rechten en plichten van de stichting zijn en dat er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 2 BW Curaçao.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Ontbinding

  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap Movepua Investment N.V. (in liquidatie) heeft op 30 januari 2020 besloten om de vennootschap te ontbinden.

  Slotverantwoording

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld wat de rechten en plichten van de stichting zijn en dat er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 2 BW Curaçao.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Ontbinding

  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap Shipping Company Global Falcon N.V. (in liquidatie) heeft op 01 februari 2020 besloten om de vennootschap te ontbinden.

  Slotverantwoording

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld wat de rechten en plichten van de stichting zijn en dat er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 2 BW Curaçao.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Ontbinding

  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap Shipping Company Global Phoenix N.V. (in liquidatie) heeft op 1 februari 2020 besloten om de vennootschap te ontbinden.

  Slotverantwoording

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld wat de rechten en plichten van de stichting zijn en dat er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 2 BW Curaçao.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Ontbinding

  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap Kigoriak Shipping N.V. (in liquidatie) heeft op 22 januari 2020 besloten om de vennootschap te ontbinden.

  Slotverantwoording

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld wat de rechten en plichten van de stichting zijn en dat er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 2 BW Curaçao.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Ontbinding

  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap Volcano Shipping N.V. (in liquidatie) heeft op 22 januari 2020 besloten om de vennootschap te ontbinden.

  Slotverantwoording

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld wat de rechten en plichten van de stichting zijn en dat er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 2 BW Curaçao.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Ontbinding

  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap Shipping Company Kacey N.V. (in liquidatie) heeft op 20 december 2019 besloten om de vennootschap te ontbinden.

  Slotverantwoording

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld wat de rechten en plichten van de stichting zijn en dat er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 2 BW Curaçao.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Ontbinding

  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap Dynasty Offshore N.V. (in liquidatie) heeft op 20 december 2019 besloten om de vennootschap te ontbinden.

  Slotverantwoording

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld wat de rechten en plichten van de stichting zijn en dat er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 2 BW Curaçao.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Ontbinding

  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap V-Boat N.V. (in liquidatie) heeft op 20 december 2019 besloten om de vennootschap te ontbinden.

  Slotverantwoording

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld wat de rechten en plichten van de stichting zijn en dat er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 2 BW Curaçao.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Ontbinding

  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap Neptunus Holding Company N.V. (in liquidatie) heeft op 31 december 2018 besloten om de vennootschap te ontbinden.

  Slotverantwoording

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld wat de rechten en plichten van de stichting zijn en dat er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 2 BW Curaçao.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Ontbinding

  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap LFC FINANCE & INVESTMENT B.V. (in liquidatie) heeft op 19 december 2019 besloten om de vennootschap te ontbinden.

  Slotverantwoording

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld wat de rechten en plichten van de stichting zijn en dat er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 2 BW Curaçao.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Pen Consultancy N.V.- in liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap: Pen Consultancy N.V. – in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Johan van Walbeeckplein 11, Curaçao (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de Vennootschap op 31 augustus 2020 is ontbonden op grond van artikel 2:31 lid 6 BW.

                                                                          De Vereffenaar.

 • Onder curatele stelling

  Beschikking

  Het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao stelt Freddy Alberto Floranus, geboren op 18 april 1938 Curaçao, onder curatele; benoemt tot curator Lusharka Anushka Ogenio, geboren op 6 september 1975 te Curaçao;