Editie no. 46 - Jaargang 2022 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Landscourant

Jaargang 2022
18 November 2022
Editie no. 46
 • Aankondiging

  Bij beschikking van 16 november 2022 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao is het faillissement van de stichting

  FUNDASHON KAS DI KULTURA KORSOU

  voorheen gevestigd aan de De Rouvilleweg 67-69 te Curaçao, opgeheven wegens gebrek aan baten.

  Mr P. van de Laarschot
  Christinalaan 11, Curaçao
  Telefoon  461-6744
  E-mail     : paul.vandelaarschot@vdlaarschot.com

 • Aankondiging

  Bij beschikking van 16 november 2022 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao zijn de faillissementen van de besloten vennootschappen

  CURCON HOLDING B.V.
  en
  BOUWMAATSCHAPPIJ BONAIRE B.V.

  voorheen gevestigd respectievelijk te Curaçao aan het adres Industrieterrein Seru Loraweg 30B en  Bonaire aan de Kaya Amsterdam z/n, opgeheven wegens gebrek aan baten.

  Mr P. van de Laarschot
  Christinalaan 11, Curaçao
  Telefoon: 461-6744
  E-mail: paul.vandelaarschot@vdlaarschot.com

 • Aankondiging

  Bij beschikking van 16 november 2022 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao is het faillissement van de besloten vennootschap

   SUNBLOCK B.V.

  voorheen kantoorhoudend aan de Architectenweg 5G te Curaçao, opgeheven wegens gebrek aan baten.

  Mr P. van de Laarschot
  Christinalaan 11, Curaçao
  Telefoon: 461-6744
  E-mail: paul.vandelaarschot@vdlaarschot.com

 • Aankondiging

  OPHEFFING FAILLISSEMENTEN

  Bij beschikking d.d 16 november 2022 van het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, is het faillissement van de besloten vennootschap FITNESS IMPORTS & SERVICES B.V.  opgeheven. Er zijn geen baten aanwezig voor verdeling onder de schuldeisers.

  De curator: Nagelmakers

  Advocaten: mr. B.M. Nagelmakers
  Perseusweg 12, Curaçao

 • Liquidatie

  Stichting Black Stilt (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 31 oktober 2022 werd besloten de stichting per 31 oktober 2022 te ontbinden.

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de Stichting met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar het recht van Curacao: Stichting Black Stilt (in liquidatie), statutair gevestigd te Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de “Stichting”;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd.

  De Vereffenaar

   

 • Liquidatie

  TEJADO PALAPA B.V.
  In Liquidatie
  (de “Vennootschap”)
  Statutair gevestigd te Curaçao

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Vennootschap is besloten de vennootschap per 2 NOVEMBER 2022 te ontbinden.

  Plan van Uitkering:

  De Vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan in overeenstemming met de bepalingen in de statuten van de Vennootschap.

  Rekening en Verantwoording:

  De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en de verplichtingen van de Vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de Vennootschap.

  De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  PORTHOS PRIVATE FOUNDATION, in liquidatie

  IN DE OP 10 NOVEMBER 2022 GEHOUDEN BESTUURSVERGADERING IS BESLOTEN OM MET INGANG VAN 10 NOVEMBER 2022 TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN DE ENTITEIT OVER TE GAAN.

  DE REKENING EN VERANTWOORDING EN HET PLAN VAN UITKERING ZIJN TEN KANTORE VAN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID ALSMEDE TEN KANTORE VAN DE ENTITEIT TER INZAGE NEERGELEGD GEDURENDE EEN TERMIJN VAN 30 DAGEN VANAF 10 NOVEMBER 2022.

  DE VEREFFENAAR

 • Liquidatie

  STICHTING PORTUNUS, in liquidatie

  IN DE OP 11 NOVEMBER 2022 GEHOUDEN BESTUURSVERGADERING IS BESLOTEN OM MET INGANG VAN 11 NOVEMBER 2022 TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN DE ENTITEIT OVER TE GAAN.

  DE REKENING EN VERANTWOORDING EN HET PLAN VAN UITKERING ZIJN TEN KANTORE VAN HET HANDELSREGISTER VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN NIJVERHEID ALSMEDE TEN KANTORE VAN DE ENTITEIT TER INZAGE NEERGELEGD GEDURENDE EEN TERMIJN VAN 30 DAGEN VANAF 11 NOVEMBER 2022.

  DE VEREFFENAAR

 • Liquidatie

  Vervuurt B.V.
  in liquidatie, gevestigd te Curaçao

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van de Aandeelhouders van Vervuurt B.V.
  is besloten de vennootschap per 15 november 2022 te ontbinden.

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden geconstateerd dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge art. 2:31 lid 6 BWC de vereffening van de vennootschap wordt beëindigd.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  PRIVATE FOUNDATION OCEANIA RESIDENCES PH2
  (“de Stichting”)

   Krachtens bestuursbesluit, gedateerd 11 november 2022, is de Stichting op 11 november 2022 ontbonden.

   De Vereffenaar deelt mede dat er geen baten zijn en dat hiermee de ontbinding is geëindigd.

   De Vereffenaar.