Editie no. 47 - Jaargang 2019 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Landscourant

Jaargang 2019
22 November 2019
Editie no. 47
 • Aankondiging

  BEKENDMAKING

  CMD Trading N.V.,

  in liquidatie.

  De algemene vergadering van CMD Trading N.V. heeft op 13 november 2019 besloten over te gaan tot ontbinding van de vennootschap per 13 november 2019.

  De vereffenaar van CMD Trading N.V. in liquidatie maakt bekend dat de rekening en verantwoording en het plan van uitkering houdende de grondslagen van de uitkering, als bedoeld in artikel 2:31 BW, ter inzage zijn neergelegd ten kantore van de vennootschap te Curaçao, Salinja 160 en ten kantore van het Handelsregister te Curaçao.

   

  De vereffenaar.


   

   

 • Aankondiging

  De laatste wijzigingen van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LvMOT) (P.B. 2009, no. 66 en P.B. 2015, no. 68) en de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LID) (P.B. 2009, no. 65 en P.B. 2015, no. 69) zijn respectievelijk op 15 mei 2010, 5 december 2015 en 1 januari 2016 in werking getreden.

  Deze Landsverordeningen brengen met zich mee dat advocaten, notarissen, accountants, makelaars in onroerend goed, autohandelaren, juweliers, belastingsadviseurs, administratie kantoren en, vanaf bovengenoemde data, ook handelaren in bouwmaterialen,  onder het toezicht van de Financial Intelligence Unit Curaçao (de FIU) vallen, ten aanzien van de naleving van het bij of krachtens deze landsverordeningen bepaalde.

  Conform artikel 22mm lid 1 onder b van de LvMOT en artikel 11 lid 1 onder b van het LID wijst het hoofd van de FIU de hiernavolgende functionaris aan als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze landsverordeningen bepaalde:

   

  • Annette J.M. Jansen

  Hoofd Financial Intelligence Unit Curaçao

  Voor deze:  mr. Solange M. Lopez CAMS


 • Aankondiging

  De laatste wijzigingen van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties

  (LvMOT) (P.B. 2009, no. 66 en P.B. 2015, no. 68) en de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LID) (P.B. 2009, no. 65 en P.B. 2015, no. 69) zijn respectievelijk op 15 mei 2010, 5 december 2015 en 1 januari 2016 in werking getreden.

  Deze Landsverordeningen brengen met zich mee dat advocaten, notarissen, accountants, makelaars in onroerend goed, autohandelaren, juweliers, belastingsadviseurs, administratie kantoren en, vanaf bovengenoemde data, ook handelaren in bouwmaterialen,  onder het toezicht van de Financial Intelligence Unit Curaçao (de FIU) vallen, ten aanzien van de naleving van het bij of krachtens deze landsverordeningen bepaalde.

  Conform artikel 22mm lid 1 onder b van de LvMOT en artikel 11 lid 1 onder b van het LID wijst het hoofd van de FIU de hiernavolgende functionaris aan als toezichthouder belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze landsverordeningen bepaalde:

   

  •  Hendrik van Tol

   

  Hoofd Financial Intelligence Unit Curaçao

  Voor deze:  mr. Solange M. Lopez CAMS


   

 • Aankondiging

  The latest amendments of the National Reporting Ordinance (O.G. 2009, no. 66 and  O.G. 2015, no. 68) and the National Identification Ordinance (O.G. 2009, no. 65 and O.G. 2015, no. 69) came respectively into force as of May 15th, 2010, December 5th 2015 and January 1st 2016.

  These Ordinances entail that lawyers, notaries, accountants, real estate agents, jewelers, car dealers, tax advisors, administrative offices and, as of aforementioned dates, also dealers in building materials are under the supervision of  the Financial Intelligence Unit Curaçao (the FIU) for monitoring their compliance with the provisions by or under these ordinances.

  The Head of the FIU hereby appoints, pursuant to article 22mm paragraph 1 under b of the National Reporting Ordinance and article 11 paragraph 1 under b of the National Identification Ordinance, the following employee as supervisor responsible for monitoring compliance with the provisions by or under these ordinances:

  • Hendrik van Tol

   

  Head Financial Intelligence Unit Curaçao

  On her behalf: Solange M. Lopez , LL.M CAMS


   

 • Aankondiging

   

  The latest amendments of the National Reporting Ordinance (O.G. 2009, no. 66 and  O.G. 2015, no. 68) and the National Identification Ordinance (O.G. 2009, no. 65 and O.G. 2015, no. 69) came respectively into force as of May 15th, 2010, December 5th 2015 and January 1st 2016.

  These Ordinances entail that lawyers, notaries, accountants, real estate agents, jewelers, car dealers, tax advisors, administrative offices and, as of aforementioned dates, also dealers in building materials are under the supervision of  the Financial Intelligence Unit Curaçao (the FIU) for monitoring their compliance with the provisions by or under these ordinances.

  The Head of the FIU hereby appoints, pursuant to article 22mm paragraph 1 under b of the National Reporting Ordinance and article 11 paragraph 1 under b of the National Identification Ordinance, the following employee as supervisor responsible for monitoring compliance with the provisions by or under these ordinances:

  • Annette J.M. Jansen

  Head Financial Intelligence Unit Curaçao

  On her Behalf: Solange M. Lopez, LL.M CAMS


 • Aankondiging

  E último kambionan di e lei “Landsverordening melding ongebruikelijke transacties” (LvMOT) (P.B. 2009, no. 66 i P.B. 2015, no. 68 ) i e lei “Landsverordening identificatie bij dienstverlening” (LID) (P.B. 2009, no. 65 i P.B. 2015, no. 69) a drenta na vigor respektivamente  dia 15 di mei 2010, 4 di desèmber 2015 i 1 di yanüari 2016.

  E leinan aki ta trese kuné ku abogadonan, notarionan, ofisina di akountentnan, makelarnan, bendedónan di outo, hoyerianan, konseheronan di impuesto, ofisinanan di atministrashon i, for di e fechanan ariba menshoná, tambe bendedónan di material di konstrukshon, ta kai bou di supervishon di Financial Intelligence Unit Curaçao (e FIU).

  Konforme artíkulo 22mm párafo  1 b di  LvMOT i artíkulo 11 párafo 1 b di LID e hefe di e FIU ta apuntá e siguiente funshonario  komo supervisor enkargá ku supervishon di kumplimentu ku loke ta ser determiná pa òf bou di e ordenansanan:

  •  Annette J.M. Jansen

   

  Hefe Financial Intelligence Curaçao

  Na su nomber: mr. Solange M. Lopez  CAMS


   

 • Aankondiging

  E último kambionan di e lei “Landsverordening melding ongebruikelijke transacties” (LvMOT) (P.B. 2009, no. 66 i P.B. 2015, no. 68 ) i e lei “Landsverordening identificatie bij dienstverlening” (LID) (P.B. 2009, no. 65 i P.B. 2015, no. 69) a drenta na vigor respektivamente  dia 15 mei 2010, 4 di desèmber 2015 i 1 di yanüari 2016.

  E leinan aki ta trese kuné ku abogadonan, notarionan, ofisina di akountentnan, makelarnan, bendedónan di outo, hoyerianan, konseheronan di impuesto, ofisinanan di atministrashon i, for di e fechanan ariba menshoná, tambe bendedónan di material di konstrukshon, ta kai bou di supervishon di Financial Intelligence Unit Curaçao (e FIU).

  Konforme artíkulo 22mm párafo  1 b  di  LvMOT i artíkulo 11 párafo 1 b di LID e hefe di e FIU ta apuntá e siguiente funshonario  komo supervisor enkargá ku supervishon di kumplimentu ku loke ta ser determiná pa òf bou di e ordenansanan:

  • Hendrik van Tol

   

  Hefe Financial Intelligence Curaçao

  Na su nomber: mr. Solange M. Lopez  CAMS


   

 • Aankondiging

  MEDEDELING VAN DE VOORGENOMEN OMZETTING VAN

  Terminal Holding N.V.
  KvK nummer 95952 (de “Vennootschap”)

  Mr. M.J.O. Moerdijk, notaris te Curaçao, deelt bij deze mee dat hij van het bestuur van de Vennootschap heeft vernomen dat de Vennootschap het voornemen heeft zich om te zetten in een vennootschap naar

  het recht van Luxemburg, overeenkomstig artikel 304 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

   

   

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G :

  Bij exploit van de ondergetekende deurwaarder, van de  15de november 2019, waarvan een afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie  bij het    Gerecht in Eerste Aanleg, standplaats Curacao, die het oorspronkelijke van dit exploit voor “gezien” heeft gerekend, is ten verzoeke van RUTHLYN
  SATURNINA  MARTINA, wonende op Curaçao, te dezer zake domicilie kiezende op Curaçao aan de Van Eyck van Voorthuyzenweg no. 18, ten kantore van de advocate mr.  S.A.T. Ayubi-Haakmeester,  aan  ERLON  PRISCO LUDOWIKA,  geboren op 18 januari 1972 in Curaçao, thans zonder bekende woon- of  verblijfplaats in Curaçao, BETEKEND de grosse van een beschikking  door de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, d.d.  6    mei 2019, waarbij is verklaard dat  ERLON  PRISCO  LUDOWIKA, geboren in Curaçao op 18  januari 1972, van het mannelijk geslacht, vermoedelijk is overleden in Curaçao op 15 september 1997 op een onbekend tijdstip.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

 • Aankondiging

  A AN K O N D I G I N G :

  Bij exploiten van de  ondergetekende deurwaarder van de  19de  november 2019, waarvan afschriften zijn gelaten aan de  E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg, standplaats Curacao, die de oorspronkelijke exploiten voor “gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van de naamloze ven-nootschap  GIROBANK  N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curacao, te dezer zake domicilie kiezende op Curacao aan de  Rooi Catootjeweg no. 1, ten notariskantoor  Moerdijk &  Palm, aan de naamloze vennootschap  BHARTI IMPORT EXPORT N.V., de naamloze vennootschap  BABA’S FREE  ZONE  TRADING  N.V., de naamloze vennootschap SNP SAI PREET N.V. en de naamloze vennootschap S.K. JEWELLERY ELECTRONICS & GIFTS N.V., allen zonder  bekende vestigingsplaats hier te lande of elders, BETEKEND, een schrijven namens van  requirante, gedateerd  15 november 2019, met aange-hecht de veilingvoorwaarden van de veiling de dato 5 december 2019, een en ander zoals  in voormeld schrijven nader omschreven;

     De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN,

 • Aankondiging

  A AN K O N D I G I N G :

  Bij exploiten van de  ondergetekende deurwaarder van de  19de  november 2019, waarvan afschriften zijn gelaten aan de  E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg, standplaats Curacao, die de oorspronkelijke exploiten voor “gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van de naamloze ven-nootschap  GIROBANK  N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curacao, te dezer zake domicilie kiezende op Curacao aan de  Rooi Catootjeweg no. 1, ten notariskantoor  Moerdijk &  Palm, aan de naamloze vennootschap  APARENT  N.V., en aan de naamloze vennootschap  COOL  POOL  SUPPLIES  N.V., beiden zonder  bekende vestigingsplaats hier te lande of elders en aan de erven van  wijlen  de heer  ERICK  AMBROSIO  COFFILL, zonder  bekende woon- of  verblijfplaats hier te lande of elders, BETEKEND, een schrijven namens van  requirante, gedateerd  15 november 2019, met aangehecht de veilingvoorwaar-den van de veiling de dato 6 december 2019, een en ander zoals  in voormeld schrijven nader omschreven;

     De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN,

 • Aankondiging

  MEDEDELING VAN DE VOORGENOMEN OMZETTING VAN

  Twinwood Corporation N.V.
  KvK nummer 25584 (de “Vennootschap”)

  Mr. M.J.O. Moerdijk, notaris te Curaçao, deelt bij deze mee dat hij van het bestuur van de Vennootschap heeft vernomen dat de Vennootschap het voornemen heeft zich om te zetten in een vennootschap naar het recht van de Kaaiman Eilanden, overeenkomstig artikel 304 Boek 2 B.W.

 • Aankondiging

  Stichting Entierro Na Quota, een stichting, statutair gevestigd te Curaçao, met geregistreerd adres te Rijkseenheid Boulevard 40, Curaçao, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 108824, deelt hierbij mede dat zij voornemens is zich om te zetten in een naamloze vennootschap, waarbij tevens haar statuten zullen worden gewijzigd.

  Het verzoek tot het verkrijgen van een rechterlijke machtiging voor de omzetting zal worden behandeld door het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao (Wilhelminaplein 4, Willemstad, Curaҫao) op 5 december 2019, om 15:30 uur.

 • Aankondiging

  AANKONDIGING

  De heer Tshepho Seshaba Pietersz, wonende te Curaҫao, heeft zich per verzoekschrift d.d. 21 november 2019, gewend tot Hare Excellentie de Gouverneur van Curaҫao, met het verzoek om toestemming te verlenen zijn geslachtsnaam “Pietersz” te veranderen in “Moruakgomo”.

  Belanghebbende partijen kunnen zich binnen drie maanden na heden middels een bezwaarschrift aan Hare Excellentie de Gouverneur van Curaҫao tegen dit verzoek om geslachtsnaamsverandering verzetten.

                                                                                                                                  Willemstad, 17 oktober 2019
  de Secretaris-Generaal, a.i.
  van het Ministerie van Justitie,                                                                                                                                                                                                                                     mevr. Mr. D.M.C. Lai- Promes

 • Aankondiging

  Het bestuur van Teva Finance Services B.V., een besloten vennootschap geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid te Curaçao onder nummer 105859 (de “Vennootschap”), statutair gevestigd te Curaçao en aldaar kantoorhoudende te Schottegatweg Oost 44, Curaçao, kondigt aan dat zij voornemens is de Vennootschap om te zetten in een vennootschap naar het recht van Delaware, overeenkomstig artikel 2:304 Burgerlijk Wetboek.

 • Bekendmaking

  LANDSBESLUIT

  van de  25ste oktober 2019

  De Gouverneur van Curaçao

  Op voordracht van de Minister van Justitie;

  Gelezen;

  het verzoek van de President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba van 21 augustus 2019, nr. Pr. 083/2019;

  Overwegende;

  dat er een vacature bestaat voor een plaatsvervangend lid in ambtenarenzaken van Curaçao en dat hierin moet worden voorzien;

  Gelet op:

  Artikelen 9 en 19 van de Regeling Ambtenarenrechtspraak;

  Heeft goedgevonden:

  Artikel 1

  Als plaatsvervangende lid van de Raad van Beroep in Ambtenarenzaken wordt benoemd:

  De heer mr. L.J.J. Rogier.

    Artikel 2

  Dit landsbesluit wordt in de  Landscourant geplaatst.

      Artikel 3

  Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de datum van uitgifte van het Landscourant waarin het is geplaatst.

   

  Afschrift van dit landsbesluit wordt gezonden aan:

  de Algemene Rekenkamer Curaçao,
  de President van het Gemeenschappelijk hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  de Procureur-generaal van Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba
  de Secretaris-generaal van het Ministerie van Financiën,
  de Secretaris-generaal van het Ministerie van Justitie en
  de belanghebbenden

   

  Willemstad, 25 oktober 2019
  L.A. GEORGE-WOUT

  De Minister van Justitie,
  Q.C.O. GIRIGORIE

   

  Uitgegeven de 22ste november 2019
  De Minister van Algemene Zaken
  E.P. RHUGGENAATH

 • Liquidatie

  VLIETSTAETE HOLDING N.V.
  (in liquidatie per 13 november 2019)

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VLIETSTAETE HOLDING N.V. gehouden op 13 november 2019 is besloten om de Vennootschap per 13 november 2019 te ontbinden en is Het Malieveld B.V.  benoemd tot Vereffenaar, die het Plan van Uitkering ter inzage van een ieder heeft gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Curaçao en ten kantore van de Vennootschap.

                                                                    Dutch Antilles Management N.V.,

                                                                  Als gemachtigde van de Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  MILLCREEK PROPERTIES N.V.
  (in liquidatie)

  Millcreek Properties N.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao met haar vestigingsadres te Kaya Richard J. Beaujon Z/N, Willemstad, Curaçao en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel & Nijverheid te Curaçao onder nummer 107187 (de “Vennootschap”).

  Geen bekende baten en slotverantwoording
  De vereffenaar van de Vennootschap, De Molenbeek Curaçao B.V, (de “Vereffenaar”) heeft vastgesteld dat er geen aan haar bekende baten meer aanwezig zijn en een slotverantwoording opgesteld als bedoeld in artikel 2:31 lid 7 Burgerlijk Wetboek van Curaçao. De slotverantwoording ligt ter inzage ten kantore van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel & Nijverheid te Curaçao en ten kantore van de Vennootschap. De vereffening is hiermee beëindigd en de Vereffenaar is per deze datum afgetreden als vereffenaar van de Vennootschap.

  De Vereffenaar.


 • Liquidatie

  Seedilon Private Foundation
   (in liquidatie)

  In een Directie Besluit van de op Curaçao gevestigde Stichting,  Private Foundation Arona is besloten de Stichting per 5 november 2019 te ontbinden.

  Slotverantwoording:
  De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn (art. 2:31 lid 6BW) Het is gebleken dat na voldoening van alle schulden der vennootschap geen baten meer aanwezig zijn.

   

   De Vereffenaar


 • Liquidatie

  Ascap Investments B.V.

  In liquidatie

  Bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de op Curaçao

  gevestigde besloten vennootschap Ascap Investments B.V. d.d. 28 oktober 2019

  is Ascap Investments B.V. ontbonden en is een vereffenaar benoemd.

  Bij zijn aantreden heeft de vereffenaar geconstateerd dat er geen baten aanwezig zijn.

   

  De Vereffenaar


   

 • Liquidatie

  Domingo Investments B.V., in liquidatie

  In een jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 19 november 2019 is besloten de vennootschap per 19 november 2019 te ontbinden.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de Vennootschap liggen voor een periode van 30 dagen na publicatiedatum ter inzage ten kantore van de Vennootschap en het Handelsregister.

  De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  PILATUS PRIVATE FOUNDATION, in liquidatie

   

  IN DE OP 13 NOVEMBER 2019 GEHOUDEN BESTUURSVERGADERING IS BESLOTEN OM MET INGANG VAN 13 NOVEMBER 2019 TOT ONTBINDING EN ALGEHELE LIQUIDATIE VAN DE ENTITEIT OVER TE GAAN.

   

  DE VEREFFENAAR
  Mr. Mustafa Bicer

 • Liquidatie

  Puur N.V.
  Gevestigd op Curaçao, Caribisch Nederland
  Ontbinding vennootschap
  (artikel 2:27 BW)

   

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Puur N.V. is besloten om de vennootschap te ontbinden.  Als Vereffenaar treedt op de heer René Van Espelo. De Vereffenaar  heeft overeenkomstig het bepaalde in artkel 2:31 BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn.

   

 • Liquidatie

  Leh Private Foundation (in liquidatie)

  Bij het bestuursbesluit van 18 november 2019 werd besloten de stichting per 18 november 2019 te ontbinden.

   

                                                                                                                  Beheerder van de Vereffenaar.

 • Liquidatie

   Liquidatie

  Worldsec International N.V.
  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding
  In de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 1 november 2019 is besloten om Worldsec International N.V. per dezelfde datum te ontbinden.

  Rekening en verantwoording
  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van uitkering
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouder zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

   

   Yvomante Corporation N.V.
  Vereffenaar

 • Liquidatie

  Fairlift Shipping N.V. in liquidatie

  De vereffenaar van de hierboven genoemde vennootschap (de “ Vennootschap”) geeft te kennen dat de rekening en verantwoording en het plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de Vennootschap ter inzage liggen ten kantore van de Vennootschap, alsmede ten kantore van het handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de Vennootschap tot 30 dagen na onderhavige aankondiging voor een ieder ter inzage zullen liggen. De Vennootschap werd op 23 december 2015 ontbonden.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Founder Scheepvaart Maatschappij (Curaçao) N.V.
  in liquidatie

  De vereffenaar van de hierboven genoemde vennootschap (de “ Vennootschap”) geeft te kennen dat de rekening en verantwoording en het plan van uitkering als bedoeld in artikel 2:31 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de vereffening van het vermogen van de Vennootschap ter inzage liggen ten kantore van de Vennootschap, alsmede ten kantore van het handelsregister te Curaçao, alwaar de rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de Vennootschap tot 30 dagen na onderhavige aankondiging voor een ieder ter inzage zullen liggen. De Vennootschap werd op 16 juni 2017 ontbonden.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  First Emerging Markets Debt Fund N.V. (in liquidatie)

  In liquidatie

  De vennootschap is bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders per  20 november 2019 in liquidatie getreden.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Nalrade N.V. in liquidatie

  In de op 15 november 2019 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  De lokale vertegenwoordiger

 • Liquidatie

  Gynoto N.V.
   (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is besloten om deze per 12 november 2019 te ontbinden onder benoeming van Fafnir N.V. tot vereffenaar en bewaarder van de boeken en Liqop N.V. tot administrateur van de vereffenaar.

  Reken en verantwoording:

  De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang is van de rechten en verplichtingen van de vennootschap en heeft daarvan een balans opgemaakt, welke voor alle belanghebbenden ter inzage ligt ten kantore van de vennootschap.

  Plan van uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen.

   

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  The Friends Private Foundation (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 7th november 2019 werd besloten de stichting per 7th november 2019 te ontbinden.

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de Stichting met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar het recht van Curacao: The Friends Private Foundation (in liquidatie), statutair gevestigd te Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de “Stichting”;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 6 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd.

                                                                                      De Vereffenaar

   

 • Liquidatie

  The Satagu Private Foundation (in liquidatie)

  Bij bestuursbesluit van 7th november 2019 werd besloten de stichting per 7th november 2019 te ontbinden.

  Slotverantwoording met betrekking tot de liquidatie van de Stichting met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar het recht van Curacao: The Satagu Private Foundation (in liquidatie), statutair gevestigd te Curacao, en kantoorhoudende aan de Pareraweg 45 te Curacao, hierna genoemd: de “Stichting”;

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten [meer] aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 6 BWNA de vereffening van de Stichting is beëindigd.

                                                                                      De Vereffenaar

 • Liquidatie

  International Wax Processing Corporation B.V.  (in liquidatie).
  Bovenvermelde rechtspersoon is op 29 oktober 2019 in liquidatie getreden door besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 28 oktober 2019.
  De rekening en verantwoording en het plan van uitdeling liggen tot 30 december 2019 ter inzage voor een ieder ten kantore van de vennootschap, F.D. Rooseveltweg 50, Curaçao alsmede bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid Curaçao Kaya Junior Salas, Curacao.

  De vereffenaar

   

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Invox B.V. in liquidatie

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de vennootschap in liquidatie zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister en ten kantore van de vennootschap en liggen ter inzage gedurende een termijn van 30 dagen vanaf heden.

  De vereffenaar

   

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de naamloze vennootschap Praco Corporation N.V., in liquidatie, statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de slotverantwoording als bedoeld in artikel 2:31 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek ter zake van de uitkering van het vermogen van de Vennootschap, voor een ieder ter inzage ligt ten kantore van de Vennootschap en ten kantore van het handelsregister te Curaçao en dat de vereffening van de Vennootschap met ingang van 7 November 2019 is geëindigd.

 • Liquidatie

  AZAQ HOLDINGS N.V. (IN LIQUIDATIE)

  De Vereffenaar van de Naamloze Vennootschap: Azaq Holdings N.V. (in liquidatie) statutair gevestigd te Curaçao, met adres Schottegatweg Oost 44 (de “Vennootschap.”) geeft te kennen dat hem niet is gebleken van enige baten of schulden, en dat de Vennootschap is opgehouden te bestaan.

  De vereffenaar.