Editie no. 47 - Jaargang 2021 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Landscourant

Jaargang 2021
26 November 2021
Editie no. 47
 • Aankondiging

  Bij vonnissen van 17 november 2021 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao zijn in staat van faillissement verklaard de besloten vennootschap AIC FINANCE B.V., gevestigd aan de Sta. Rosaweg 17 te Curaçao en haar directeur ARTHUR NORICHAL ADAMS wonende in Nederland, adres onbekend, met benoeming van Mr O. Nijhuis tot rechter-commissaris en van ondergetekende tot curator. Datum, tijdstip en plaats van de verificatievergadering zullen nader bekend worden gemaakt. Schuldeisers worden verzocht hun vordering vergezeld van bescheiden bij de curator in te dienen op onderstaand adres.

  Mr P. van de Laarschot
  Christinalaan 11, Curaçao
  Telefoon: 461-6744
  E-mail: paul.vandelaarschot@vdlaarschot.com

 • Aankondiging

  BEKENDMAKING

  Bij beschikking van 8 februari 1994 en 13 september 1996 zijn ingevolge art. 28 van de Landsverordening toezicht bank- en kredietwezen 1994 (LTBK) de noodregelingen uitgeroepen van respectievelijk:

  1. De naamloze vennootschap Banco Latino N.V.,
  2. De naamloze vennootschap Banco Consolidado N.V.;
  3. De naamloze vennootschap Banco Principal; en
  4. De naamloze vennootschap Interunion Bank (Antilles) N.V.

  Het doel van de noodregeling is het afwikkelen van het bedrijf van de kredietinstelling in het belang van de gezamenlijke schuldeisers.

  Op grond van de noodregeling oefent de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (hierna: de Bank) alle bevoegdheden van het bestuur en van de commissarissen van voornoemde vennootschappen uit.

  Ten einde hierin te voorzien heeft de Bank de machtiging van mr. Huizing per 10 november 2021 ingetrokken en mr. V. Maria benoemd tot gemachtigde van de in 1 t/m 4 voornoemde onder noodregeling gestelde vennootschappen.

  Willemstad, 22 november 2021
  CENTRALE BANK VAN CURACAO EN SINT MAARTEN

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de ondergetekende deurwaarder van de 19de november 2021,  waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaçao, die het oorspronkelijk exploit voor “gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van  de naamloze vennootschap BANCO  DI  CARIBE  N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curaçao, te dezer zake domicilie kiezende op Curaçao aan de Rooi Catootjeweg no. 1, ten kantore van notaris mr. M.J.O. Moerdijk, aan de erven van wijlen de heer ENRICO ELIGIUS  RIDDERSTAAT, zonder bekende woon- of verblijfplaats hier te lande, AANGEZEGD, dat op woensdag, 22 december 2021, des voormiddags om 11.00 uur, ten overstaan van mr. M.J.O. Moerdijk,  of diens waarnemer,  conform notariele akten, verleden op respectievelijk 28 september 2016 en 28 oktober 2016,  over zal gaan tot de openbare verkoop van het onroerend goed,  plaatselijk bekend als Kwartje Kavel nummer 39, een en ander als in bedoeld exploit omschreven;

  De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN.

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van VIERENTWINTIGSTE NOVEMBER TWEEDUIZEND ÉÉNENTWINTIG, Heb ik, IGMAR GENARO MARTINA deurwaarder, werkzaam ten kantore van Shudeska Clemens Maria Ersilia deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao, van de 22 NOVEMBER 2021, aan BLAS RODRIGO RIVERA DEDIEGO, zonder bekende woon-of verblijfplaats binnen of buiten Curacao O P G E R O E P E N voor de terechtzitting van maandag, 14 MAART 2022 , des voormiddags om 09.30 uur, ten Raadhuize aan de Emancipatie Boulevard Dominico F. ” Don” Martina # 18, teneinde de door de besloten vennootschap UNICOMER (CURACAO) B.V., h.o.d.n. OMNI, gevestigd en kantoorhoudende op Curacao, te dezer zake domicilie kiezende aan de Pietermaai # 23, ten kantore van SOLIANA BONAPART & AARDENBURG, gemachtigden de advocaten Mrs. Th. Aardenburg en B.L.J. Zending tegen hem ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd
  I.G. Martina.

 • Liquidatie

  Avila Private Foundation
  in liquidatie, gevestigd te Presidente Rómulo Betancourt Boulevard 16, Office B, Willemstad, Curaçao.

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Bestuursleden van de stichting is besloten de stichting per 28 October 2021 te ontbinden.

  De vereffenaar heeft terstond vastgesteld dat er geen baten bekend zijn en heeft daarvan een slotverantwoording opgesteld welke ter inzage van het kantoor van de stichting en het handelsregister is neergelegd.

 • Liquidatie

  FINAL ACCOUNT
  ARIS PROTOCOL B.V. (IN LIQUIDATION)

  Final Account with regard to the Liquidation of the Private Limited Liability Company incorporated and existing under the laws of Curacao: Aris Protocol B.V. (in liquidation), with statutory seat in Curacao and registered address at President Romulo Bethancourt, Boulevard 16C (hereinafter referred to as the “Company”);

  In accordance with the provisions of the Article 2.31, paragraph 6 of the Civil Code of Curacao, the Liquidator has determined immediately after its appointment that there were no further assets and/or debts known to it and that the Liquidation of the Company has therefore been terminated.

  The Liquidator
  Date: November 11th, 2021.

 • Liquidatie

  Lucky Future B.V.
  (in liquidation)

  Decision to dissolve:

  By resolution of the Special General Meeting of Shareholders of Lucky Future B.V., it was decided to dissolve the company effective as per November 19, 2021 and to appoint Mr. Antonio Chiappalone, residing at Rione Tiziano 6/6, 17031 Albenga, Italy, as liquidator and custodian of the books.

  Final Account:

  Immediately upon taking office, the Liquidator established in accordance with Article 2:31 of the Civil Code of Curaçao, the extent of the rights and obligations of the company. All creditors have been paid and there are no assets known to the Liquidator. The liquidation of the company can therefore be closed.

  The Liquidator

 • Liquidatie

  EPILOOG FOUNDATION
  In liquidatie

  Hierbij maakt het bestuur bekend dat besloten is tot ontbinding van de Stichting per 16 december 2020. Het Distributie Overzicht ligt ten inzage op het kantoor van de stichting vanaf datum van deze publicatie.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Geliquideerd
  Stichting Administratiekantoor Coba., gevestigd op Curaçao

  Bij besluit van het bestuur d.d. 19 november 2021 is besloten de STAK te ontbinden

  De Vereffenaar heeft vastgesteld dat alle schuldeisers zijn voldaan en er geen baten meer aanwezig zijn.

  De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  Geliquideerd
  Stichting Administratiekantoor Cobo., gevestigd op Curaçao

  Bij besluit van het bestuur d.d. 19 november 2021 is besloten de STAK te ontbinden

  De Vereffenaar heeft vastgesteld dat alle schuldeisers zijn voldaan en er geen baten meer aanwezig zijn.

  De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  Geliquideerd
  Stichting Administratiekantoor Cohe., gevestigd op Curaçao

  Bij besluit van het bestuur d.d. 19 november 2021 is besloten de STAK te ontbinden

  De Vereffenaar heeft vastgesteld dat alle schuldeisers zijn voldaan en er geen baten meer aanwezig zijn.

  De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  Geliquideerd
  Stichting Administratiekantoor Cove., gevestigd op Curaçao

  Bij besluit van het bestuur d.d. 19 november 2021 is besloten de STAK te ontbinden

  De Vereffenaar heeft vastgesteld dat alle schuldeisers zijn voldaan en er geen baten meer aanwezig zijn.

  De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  Geliquideerd
  Stichting Administratiekantoor GenC1., gevestigd op Curaçao

  Bij besluit van het bestuur d.d. 19 november 2021 is besloten de STAK te ontbinden

  De Vereffenaar heeft vastgesteld dat alle schuldeisers zijn voldaan en er geen baten meer aanwezig zijn.

  De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  Geliquideerd
  Stichting Administratiekantoor GenC2., gevestigd op Curaçao

  Bij besluit van het bestuur d.d. 19 november 2021 is besloten de STAK te ontbinden

  De Vereffenaar heeft vastgesteld dat alle schuldeisers zijn voldaan en er geen baten meer aanwezig zijn.

  De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  Geliquideerd
  Stichting Administratiekantoor GenC3., gevestigd op Curaçao

  Bij besluit van het bestuur d.d. 19 november 2021 is besloten de STAK te ontbinden

  De Vereffenaar heeft vastgesteld dat alle schuldeisers zijn voldaan en er geen baten meer aanwezig zijn.

  De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  Geliquideerd
  Stichting Administratiekantoor GenC4., gevestigd op Curaçao

  Bij besluit van het bestuur d.d. 19 november 2021 is besloten de STAK te ontbinden

  De Vereffenaar heeft vastgesteld dat alle schuldeisers zijn voldaan en er geen baten meer aanwezig zijn.

  De Vereffenaar.

 • Liquidatie

  Ontbinding

  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap Esmeralda Shipping N.V (in liquidatie) heeft op 7 april 2021 besloten om de vennootschap te ontbinden.

  Slotverantwoording

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld wat de rechten en plichten van de stichting zijn en dat er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 2 BW Curaçao.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Ontbinding

  De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap Bescura Shipping N.V (in liquidatie) heeft op 31 mei 2021 besloten om de vennootschap te ontbinden.

  Slotverantwoording

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld wat de rechten en plichten van de stichting zijn en dat er geen aan haar bekende baten aanwezig zijn conform artikel 2:31 lid 2 BW Curaçao.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

   

  Health and Fitness International Holdings N.V. in liquidatie

  Ondergetekende verklaart hierbij dat er geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn

 • Liquidatie

  Jacky Holding N.V.
  (in liquidatie)

  Hierbij maakt de directie bekend dat besloten is tot ontbinding van de Vennootschap.

  De slotverantwoording en het plan van uitkering zijn gedurende een termijn van 30 dagen ter inzage neergelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Jacky Corporation N.V.
  (in liquidatie)

  Hierbij maakt de directie bekend dat besloten is tot ontbinding van de Vennootschap.

  De slotverantwoording en het plan van uitkering zijn gedurende een termijn van 30 dagen ter inzage neergelegd ten kantore van het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  De vereffenaar van naamloze vennootschap Yang Ming Line N.V. (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamoyan 9, (de “Vennootschap”) geeft te kennen dat de Vennootschap op 31 October 2021 is ontbonden.

 • Liquidatie

  Comtrade Holding N.V., in liquidatie

  In een jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, gehouden op 16 november 2021 is besloten de vennootschap per diezelfde datum te ontbinden.

  De rekening en verantwoording en het plan van uitkering van de Vennootschap liggen voor een periode van 30 dagen na publicatiedatum ter inzage ter kantore van de Vennootschap en het Handelsregister.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  BEKENDMAKING

   

   

  Antonie International B.V.,
  in liquidatie.

  De algemene vergadering van Antonie International B.V. heeft op 24 november 2021 besloten over te gaan tot ontbinding van de vennootschap per 24 november 2021.

  De vereffenaar van Antonie International B.V. in liquidatie maakt bekend dat de rekening en verantwoording en het plan van uitkering houdende de grondslagen van de uitkering, als bedoeld in artikel 2:31 BW, ter inzage zijn neergelegd ten kantore van de vennootschap te Curaçao, Cas Coraweg 40 en ten kantore van het Handelsregister te Curaçao.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie
  Lamepro Beleggingen B.V., in liquidatie
  Gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:
  In de algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 24 november 2021 is besloten de vennootschap per die datum te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:
  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap.

  Plan van uitkering:
  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatie saldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de vennootschap.

  Yvomante Corporation N.V.
  Gevolmachtigde van de Vereffenaar