Editie no. 51 - Jaargang 2021 - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Landscourant

Jaargang 2021
23 December 2021
Editie no. 51
 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de 1ste december 2021, Heb ik, ROBERT ALEXANDER SIMEON RAMAZAN, aspirant deurwaarder werkzaam ten kantore van ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao, kantoorhoudende op Curaçao te Roodeweg no. 159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het  Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, van de 16de november 2021, ROYS EMILIO GONZALEZ ALFONZO, zonder bekende woonplaats binnen noch buiten Curaçao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van dinsdag, 8 maart 2022., des voormiddags om 09.00 uur, ten Raadhuize aan het Emancipatie Blvd Dominico “Don” Martina no. 18, in Curaçao, teneinde op de door MORENA ESTANISTA GONZÁLEZ, tegen hem ingestelde vordering  te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A.S. RAMAZAN.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de 16de december 2021, Heb ik, ROBERT ALEXANDER SIMEON RAMAZAN, aspirant deurwaarder werkzaam ten kantore van ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao, kantoorhoudende op Curaçao te Roodeweg no. 159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het  Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, van de 10de december 2021, NELLI PHÉLOMEN MOURILLON, zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen noch buiten Curaçao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van  maandag, 28 maart 2022, des voormiddags om 09.30 uur, ten Raadhuize aan het Emancipatie Blvd Dominico “Don” Martina no. 18, in Curaçao, teneinde op de door PSB BANK N.V., tegen haar ingestelde vordering  te  antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A.S. RAMAZAN.

 • Aankondiging

  Prodeo

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de 1ste december 2021, Heb ik, ROBERT ALEXANDER SIMEON RAMAZAN,  aspirant deurwaarder werkzaam ten kantore van ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao, kantoorhoudende op Curaçao te Roodeweg no. 159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het  Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, van de 29ste november 2021, MARIA ALTAGRACIA CASTILLO DE OLEO, zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen noch buiten Curaçao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van maandag, 21 maart 2022, des voormiddags om 09.30 uur, ten Raadhuize aan het Emancipatie Blvd Dominico “Don” Martina no. 18, in Curaçao, teneinde op de door EMPERATRIZ MENDES BUSTAMANTE GEERMAN, tegen haar ingestelde vordering  te  antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A.S. RAMAZAN.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de 16de december 2021, Heb ik, ROBERT ALEXANDER SIMEON RAMAZAN, aspirant deurwaarder werkzaam ten kantore van ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao, kantoorhoudende op Curaçao te Roodeweg no. 159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het  Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, van de 10de december 2021, de heer REXIANDRICK MINGUEL NATHANIEL KOEIMAN, zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen noch buiten Curaçao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van  maandag, 28 maart 2022, des voormiddags om 09.30 uur, ten Raadhuize aan het Emancipatie Blvd Dominico “Don” Martina no. 18, in Curaçao, teneinde op de door de heer MICHEL PAUL HENRY ERNEST OTTO, tegen haar ingestelde vordering  te  antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A.S. RAMAZAN.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de zestiende december 2021, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaҫao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder bij het Gerecht op Curaҫao, ten verzoeke van de naamloze vennootschap ETIENNE  MAJOR  IMPORT & EXPORT  N.V., gevestigd in Curaҫao, te dezer zake domicilie kiezende in Curaҫao aan de Dr. Henri Fergusonweg no. 6, Gaito, ten kantore van de advocaten  mrs. M.F. Murray en S.A. Hortencia, aan de rechtspersoon opgericht naar het recht van de Britse Maagden Eilanden ZENGO  INTERNATIONAL  COMPANY  INC.,  gevestigd in de  Britse Maagden Eilanden, zonder bekend adres, BETEKEND, de grosse van een vonnis d.d. 22 november 2021 en een herstelvonnis d.d. 6 december 2021 gewezen door het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

 • Aankondiging

  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van ZEVENTIENDE DECEMBER TWEEDUIZEND ÉÉNENTWINTIG heb ik SHUDESKA CLEMENS MARIA ERSILIA, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het Gerecht in Eerste Aanleg van Curacao, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao, van de 13 DECEMBER 2021, KRZYSZTOF K. DEBLECHARSKI, tevens bekend als KRZYSZTOF K. BLICHARSKI, zonder bekende vaste woon-of verblijfadres in Curaçao of daarbuiten, WEDEROM O P G E R O E P E N voor de terechtzitting van MAANDAG, 21 MAART 2021, des voormiddags om 09.00 uur, ten stadhuize aan het Wilhelminaplein No. 4, teneinde KATARZYNA W. OHLY, te dezer zaker domicilie kiezende in Curaçao aan de Rooi Catootjeweg # 3, ten kantore van HENRIQUEZ LAW, gemachtigde de advokaat Mr. A.K.E. Henriquez, tegen hem ingestelde vordering te antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd
  S.C.M. Ersilia.

 • Aankondiging

  WIJZIGING CURATOR

  Bij beschikking -d.d. 9 december 2021- van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie, zittingsplaats Curaçao, werd tot (nieuwe) curator over mevrouw Isabelle Antonia Maduro w/v Roosberg, geboren op 28 mei 1937 en wonende op Curaçao, benoemd mw. mr. V.S. La Fleur.

  Mw. mr. V.S. La Fleur
  Adres: Passaatstraat #8C
  Email: lafleur@lafleur-associates.com
  Telefoon: (+5999) 465-5732 / (+5999) 565-5706

 • Aankondiging

  Datum uitspraak 23 september 2021

  De beslissing

  Het gerecht:

  verklaart dat:

  Marcus Martyn VLIJT, geboren op 25 april 1885 op Bonaire, zoon van Mathias Albertus VLIJT en Petronilia BOMBA, wonende te Bonaire, op 1 januari 1941 is overleden,

  draagt de griffier op, zodra deze beschikking in kracht van gewijsde is gegaan, een afschrift van deze beschikking te zenden aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

  Deze beschikking is gegeven door mr. F.J.F. Gerard, rechter, en op 23 september 2021 in het openbaar uitgesproken in aanwezigheid van de griffier.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de 17de december 2021, waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaçao, heb ik ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder bij het Gerecht op Curaçao, ten verzoeke van 1. de naamloze vennootschap  ENNIA  CARIBE  HOLDING  N.V., 2. de naamloze vennootschap  ENNIA  CARIBE  LEVEN  N.V., 3. de naamloze vennootschap  ENNIA  CARIBE  SCHADE N.V., 4. de naamloze vennootschap  ENNIA  CARIBE  ZORG  N.V. en  5.  de besloten vennootschap  EC  INVESTMENTS  B.V., alle gevestigd te Curaçao, alle te dezer zake domicilie kiezende in Bonaire aan de Kaya Grandi  no. 43b, ten kantore van de advocaat mr. M.D. van den Brink en in  Curaçao aan de Mercuriusstraat no. 24, ten kantore van de advocaten mrs. S.M. Altena en K.D. Keizer en aan de Roodeweg no. 159, ten kantore van R.A. Ramazan, gerechtsdeurwaarder, aan ABDALLAH  ANDRAOUS, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Curaçao of daarbuiten, BETEKEND een exploit van mij, deurwaarder, van de 17de december 2021, ten verzoeke van requiranten gedaan, waarbij uit kracht van de daarbij vermeld vonnis ten laste van de gerequireerde EXECUTORIAAL- DERDEN-BESLAG is gelegd voor de bedragen als in voormeld exploit omschreven onder MERRILL  LYNCH  INTERNATIONAL  &  CO.  C.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curaçao, aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing no. 36, een en ander als in bedoeld exploit omschreven.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij proces-verbaal van de 20ste december 2021, waarvan afschrift is gelaten aan de Ambtenaar van het Openbare Ministerie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaçao, heb ik, ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder bij het Gerecht op Curaҫao, ten verzoeke van de rechtspersoon naar het recht van het Verenigd Koninkrijk  IMF  BENTHAM  ROW  SPV  1  LIMITED,  statutair  gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en kantoorhoudende te Suite 212 81 Chancery Lane, Londen, WC2A1DD, te dezer zake domicilie kiezende in Curaçao aan de Pietermaai no. 23, ten kantore van de advocaat mr. Th. Aardenburg en aan de Roodeweg no. 159, ten kantore van R.A. Ramazan, gerechtsdeurwaarder, aan TALAL  QAIS  ABDULMUNEM  AL  ZAWAWI, met de nationaliteit van het Sultanaat Oman, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Curaçao of in het buitenland, BETEKEND een verzoekschrift, met daarop de door de E.A. Heer Rechter in het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao, gestelde beschikking van de 16de december 2021,  alsmede door mij, deurwaarder, uit kracht van voormelde beschikking opgemaakt beslagexploit, van de 20ste december 2021, houdende CONSERVATOIR-BESLAG op de in bedoeld proces-verbaal omschreven aandelende in het aandelen-kapitaal van  de naamloze vennootschap  QAPA  INVESTING  CORPORATION  N.V., gevestigd en kantoorhoudende in Curaçao, aan de Kaya W.F.G. (Jombi) Mensing 14, tweede verdieping,  een en ander als in bedoelde proces-verbaal omschreven;

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A. RAMAZAN.

 • Aankondiging
  AANKONDIGING

  Bij exploot van 14 december 2021 waarvan afschriften dezes zijn overgegeven aan de ambtenaar van het openbaar ministerie bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao, heb ik Shurenda Rosa de Lima Muzo, deurwaarder der belastingen te Curaçao, ten verzoeke van de Ontvanger van Curaçao, kantoorhoudende te Piscadera z/n, in deze domicilie kiezende te mijne kantore te Regentesselaan z/n te Willemstad Curaçao, met verwijzing, naar Landverordening Dwanginvordering van 31 december 1942 en artikel 5 lid 7 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Curaçao,

  BETEKEND

  aan Lam Wei Son voorheen wonende te Curaçao aan de Henri Fergusonweg 7 thans zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen of buiten Curaçao,
  een op 9 december 2021 opgemaakt procesverbaal waarbij krachtens de daarin vermelde dwangschriften op verzoek van de Ontvanger van Curaçao en ten laste van hem de daarin vermelde onroerende zaken in executorriaal beslag zijn genomen.

  De deurwaarder voornoemd,
  Shurenda Rosa de Lima Muzo

 • Aankondiging
  AANKONDIGING

  Bij exploot van 14 december 2021 waarvan afschriften dezes zijn overgegeven aan de ambtenaar van het openbaar ministerie bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao, heb ik Shurenda Rosa de Lima Muzo, deurwaarder der belastingen te Curaçao, ten verzoeke van de Ontvanger van Curaçao, kantoorhoudende te Piscadera z/n, in deze domicilie kiezende te mijne kantore te Regentesselaan z/n te Willemstad Curaçao, met verwijzing, naar Landverordening Dwanginvordering van 31 december 1942 en artikel 5 lid 7 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering Curaçao,

  BETEKEND

  aan Skina Galeria B.V. voorheen gevestigd te Curaçao aan de Brakkeput Ariba 14 thans zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen of buiten Curaçao,
  een op 10 december 2021 uitgevaardigd dwangschrift met bevel tot betaling binnen twee dagen, waarvan bij gebreke zal worden overgaan tot inbeslagneming en verkoop van zijn roerende en onroerende zaken volgens de wet.

  De deurwaarder voornoemd,
  Shurenda Rosa de Lima Muzo

 • Aankondiging

  FAILLISSEMENT

  Bij beschikking van 20 december 2021 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao in het faillissement van:

  de besloten vennootschap Cable Plus B.V.

  is bepaald dat de verificatievergadering zal plaatsvinden op dinsdag 25 januari 2022 om 14.30 uur in één van de zittingszalen van het Gerecht voormeld, gelegen aan de Emancipatie Boulevard Dominico F. “Don” Martina 18, Willemstad op Curacao.

  Schuldeisers kunnen hun vorderingen, voor zover dit nog niet is geschied, voor of uiterlijk op dinsdag 4 januari 2022 bij de curator indienen.

  mr. R.Ch. Luttikhuizen – curator
  Van Arkel & Luttikhuizen Advocaten
  Nijmegenstraat 41
  Tel.: 461-1880
  Fax: 461-1979
  e-mail: luttikhuizen@al-advocaten.com
  www.al-advocaten.com

 • Aankondiging

  Aankondiging nieuwe datum stemmen over het ontwerpakkoord van
  Botica Jan Noorduyn N.V.
  Botica Plaza Nobo N.V.
  Botica Suffisant N.V. h.o.d.n. Botica Muizenberg

  Bij beschikking van 15 december 2021 van het Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao in de definitieve surseances van betaling van bovengenoemde rechtspersonen is een nieuwe datum voor het stemmen over het ontwerpakkoord bepaald. De nieuwe datum voor het stemmen over het ontwerpakkoord is 12 januari 2022.

  Mw. mr. V.P. Maria
  Chuchubiweg 17, Curaçao
  Telefoon    :   8440004
  valerie@vpm-law.com
  Telefax       :   8440044
  Voor info: www.vpm-law.com

 • Aankondiging

  Bekendmaking Landscourant

  Conform art. 8.2, tweede lid, Landsverordening inzake concurrentie maakt de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) bekend dat op 21 december 2021 de “Beschikking op bezwaar Curaçao Public Aquarium N.V. tegen de beschikking inzake collectieve bepaling verkoopprijzen toeristische rondritten Mega Pier”, met zaaknummer A.0003.20 is vastgesteld.

  Sea Aquarium is in de gelegenheid gesteld haar zienswijze op de ontwerp-beschikking van de bestreden beschikking te geven. Sea Aquarium heeft in haar zienswijze naar voren bracht dat zij ten onrechte als partij is aangemerkt, omdat Sea Aquarium uitsluitend pre-paid toeristen op de Mega-Pier ophaalt. Sea Aquarium heeft daarbij echter geen documenten overgelegd waarmee het door haar gestelde werd gestaafd. Daarop is Sea Aquarium door de FTAC verzocht de ingediende zienswijze met documenten te onderbouwen. Hierbij is een termijn gegeven tot 9 april 2021. Deze termijn is verlopen zonder dat documenten van Sea Aquarium werden ontvangen.

  Nu derhalve geen bewijs was overgelegd waarmee Sea Aquarium het tegendeel heeft bewezen van hetgeen op basis van uitgebreid onderzoek in de ontwerp-beschikking is gesteld, heeft de FTAC haar in de bestreden beschikking als overtreder van artikel 3.1, eerste lid, van de Landsverordening inzake concurrentie aangemerkt en haar de bindende aanwijzing opgelegd.

  Bij brief van 21 juli 2021 heeft Sea Aquarium een bezwaarschrift voorzien van een bijlage tegen de bestreden beschikking ingediend. Bij het bezwaarschrift heeft Sea Aquarium een document overgelegd, zijnde een contract met een cruiseline waaruit blijkt dat Sea Aquarium toeristen bij de Mega-Pier ophaalt die vooraf via de cruiseline hebben betaald. Tijdens het door FTAC verrichte onderzoek is duidelijk geworden dat touroperators niet zowel op de pre-paid als op de post-paid markt actief (mogen) zijn. Nu uit het door Sea Aquarium in bezwaar overgelegde contract alsnog blijkt dat zij actief is op de pre-paid markt, is daarmee voldoende komen vast te staan dat Sea Aquarium geen post-paid touroperator is.

  Gelet hierop stelt de FTAC zich alsnog op het standpunt dat Sea Aquarium niet als overtreder van artikel 3.1, eerste lid, van de Landsverordening inzake concurrentie is aan te merken. Het bezwaar van Sea Aquarium wordt gegrond verklaard. De bestreden beschikking wordt herroepen voor zover Sea Aquarium daarbij als overtreder van artikel 3.1, eerste lid, van de Landsverordening inzake concurrentie is aangemerkt en haar daarbij een bindende aanwijzing als bedoeld in artikel 7.1, eerste lid, van de Landsverordening inzake concurrentie is opgelegd.

  Natuurlijke personen of rechtspersonen, die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang zijn getroffen, kunnen daartegen beroep instellen bij het Gerecht in Eerste Aanleg Curaçao. De termijn hiervoor bedraagt zes weken na de dag waarop de beschikking is bekendgemaakt in de Landscourant.

  Conform artikel 7.1, lid 1 sub a jo. artikel 8.1 van de Landsverordening inzake concurrentie ligt de beschikking vanaf vijf dagen na deze publicatie voor een termijn van 6 weken ter inzage bij de FTAC, met uitzondering van (bedrijfs-)vertrouwelijke informatie. De beschikking wordt conform artikel 9.1 Landsverordening inzake concurrentie ook op het internet beschikbaar gesteld, op de website van de FTAC www.ftac.cw

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de 22ste december 2021, Heb ik, ROBERT ALEXANDER SIMEON RAMAZAN,  aspirant deurwaarder werkzaam ten kantore van ROBERTICO ALEJANDRIO RAMAZAN, deurwaarder voor burgerlijke zaken bij het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, St. Maarten, Bonaire, St. Eustatius en Saba en bij het Gerecht in Eerste Aanleg te Curaçao, kantoorhoudende op Curaçao te Roodeweg no.159, gevolggevende aan de beschikking van de E.A. Heer Rechter in het  Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao, van de 29ste november 2021, mevrouw JANET  JOSEFINA MEJIA GIL, zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen noch buiten Curaçao, OPGEROEPEN voor de terechtzitting van dinsdag, 1 maart 2022, des voormiddag om 09.30 uur, ten Raadhuize aan het Emancipatie Blvd Dominico “Don” Martina no. 18, in Curaçao, teneinde op de door de heer JUNNY FRANCISCO LODOWICA, tegen haar ingestelde vordering te  antwoorden.

  De deurwaarder voornoemd,
  R.A.S. RAMAZAN.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploit van de ondergetekende deurwaarder van de 21ste december 2021,   waarvan afschrift is gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaçao, die het oorspronkelijk exploit voor “gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van  de naamloze vennootschap CENTRALE HYPOTHEEKBANK N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curaçao, te dezer zake domicilie kiezende op Curaçao aan de Schout bij Nacht Doormanweg no. 65, ten kantore van notaris mr. E. Steenbaar, aan de heer CHARLTON V. LIENDO, zonder bekende woon- of verblijfplaats in Curaçao of elders, BETEKEND een schrijven van requirante , gedateerd  17 december 2021, betreffende executoriale verkoop van het registergoed, plaatselijk bekend als Kaya O.C. Bernabela no. 20, een en ander zoals in voormeld schrijven nader  omschreven;

  Aspirant deurwaarder,
  ROBERT  ALEXANDER  SIMEON  RAMAZAN.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploiten van de ondergetekende deurwaarder van de 22ste december 2021,  waarvan afschriften zijn gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaçao, die de oorspronkelijke exploiten voor “gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van  de naamloze vennootschap BANCO  DI  CARIBE  N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curaçao, te dezer zake domicilie kiezende op Curaçao aan de Schout Bij Nacht Doormanweg no. 65, ten notariskantoor Simon en Steenbaar, aan  MICHAEL  RANDOLPH  MEYER en  VIOLA  ELISABETH  MEYER – ROZIER, beide  zonder bekende woon- of verblijfplaats in Curaçao of daarbuiten, AANGEZEGD, dat op dinsdag, 8 februari 2022, des voormiddags om 10.00 uur, ten overstaan van notaris mr. E. Steenbaar, of diens waarnemer,  conform notariele akte, verleden op 1 augustus 2017, over zal gaan tot de openbare verkoop van het onroerend goed,  plaatselijk bekend als Seru Mahuma Blok R Kavel nummer 58, een en ander als in bedoelde exploiten omschreven;

  De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN.

 • Aankondiging
  A A N K O N D I G I N G

  Bij exploiten van de ondergetekende deurwaarder van de 22ste december 2021,  waarvan afschriften zijn gelaten aan de E.A. Heer Officier van Justitie bij het Gerecht in Eerste Aanleg op het eiland Curaçao, die de oorspronkelijke exploiten  voor “gezien” heeft getekend, is ten verzoeke van  de naamloze vennootschap BANCO  DI  CARIBE  N.V., gevestigd en kantoorhoudende op Curaçao, te dezer zake domicilie kiezende op Curaçao aan de Neptunusweg no. 52, ten notariskantoor Fung-A-Loi & Samandar, aan DE ERVEN VAN WIJLEN  de heer GERARD LINEGAR en aan de heer DERICK  GERARD  LINEGAR, allen   zonder bekende woon- of verblijfplaats in Curaçao of daarbuiten, AANGEZEGD, dat op donderdag, 3 februari 2022, des voormiddags om 10.00 uur, ten overstaan van notaris mr. F.J. Cloose – Fung-A-Loi, of diens waarnemer,  conform notariele akte, verleden op 31 juli 2012, over zal gaan tot de openbare verkoop van het onroerend goed,  plaatselijk bekend als Kaya Jan Thiel no. 10, een en ander als in bedoelde exploiten omschreven;

  De deurwaarder,
  R.A. RAMAZAN.

 • Liquidatie

  BEKENDMAKING

  Stichting Beheer Zakelijke Belangen RGC, in liquidatie.

  Het bestuur van Stichting Beheer Zakelijke Belangen RGC heeft op 14 december 2021 besloten over te gaan tot ontbinding van de stichting per 15 december 2021.

  De vereffenaar verklaart dat hij terstond bij zijn aantreden heeft geconstateerd dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn, zodat de stichting zonder een vereffeningsprocedure te hoeven doorlopen, per heden heeft opgehouden te bestaan.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie

  LANE INVESTMENTS N.V.
  (in liquidatie)

  Besluit tot ontbinding:

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 15 december 2021 te ontbinden.

  Rekening en verantwoording:

  De vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt die voor alle belanghebbenden ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt.

  Plan van Uitkering:

  De vennootschap zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de aandeelhouders zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen van de statuten van de vennootschap.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Veranto Holding Curaçao B.V. in liquidatie

  In de op 15 december 2021 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Vie Esports Services B.V.
  (geliquideerd)

  By besluit van de aandeelhouders van bovengenoemde vennootschap is besloten de vennootschap per 1 November 2021 te ontbinden en algeheel te liquideren. De vereffenaar heeft vastgesteld dat geen aan de vereffenaar baten aanwezig zijn art: 2.31 lid 6 BW.

  De gevolmachtigde van de vereffenaar.

 • Liquidatie

  Arte Vivo N.V.
  (in liquidatie) gevestigd te Curaçao.

  Bij besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap is besloten de vennootschap per 23 augustus 2021 te ontbinden.

  De vereffenaar heeft terstond vastgesteld dat er geen baten bekend zijn en heeft daarvan een slotverantwoording opgesteld welke ter inzage van het kantoor van de vennootschap en het handelsregister is neergelegd.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie
  LIQUIDATIE SUBSTANCE BV

  Ontbindingsbesluit:

  Bij besluit van de buitengewone Algemene Vergadering van aandeelhouders van de vennootschap Substance BV is op 30 november 2021 besloten om de vennootschap te liquideren. Dat is per 30 november 2021 geeffectueerd.

  Slotverantwoording:

  De Vereffenaar heeft overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:31 BW vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de vennootschap zijn. Alle schuldeisers zijn voldaan en er zijn geen aan de Vereffenaar bekende baten meer aanwezig.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  Van Dorst Beleggingen B.V. ontbonden

  Op 17 december 2021 is door de aandeelhouder van Van Dorst Beleggingen B.V. (hierna te noemen “de vennootschap”) het besluit genomen om de vennootschap met ingang van 18 december 2021 te ontbinden.

  Slotverantwoording:

  Bij het aantreden van de vereffenaar van de vennootschap waren er geen baten aanwezig in de vennootschap. De vereffenaar van het vermogen van de ontbonden vennootschap heeft haar taak terzake op 20 december 2021 neergelegd.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie

  PLATINUM PRODUCTIONS INTERNATIONAL N.V., geliquideerd
  Gevestigd te Curaçao

  De vereffenaar heeft na voldoening van alle schulden der Vennootschap vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 lid 7 BW Curaçao de vereffening van de Vennootschap is beëindigd.

   De slotverantwoording wordt ter inzage gelegd ten kantore van het Handelsregister.

  Yvomante Corporation N.V.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Rust Roest Beheer N.V.
  (Geliquideerd)

  Slotverantwoording

  De liquidatie heeft plaatsgevonden nadat de vereffenaar bij zijn aantreden heeft geconstateerd dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn.

  Exgress (Antilles) N.V. treedt thans aan als bewaarder van de boeken en bescheiden van de vennootschap.

 • Liquidatie

  BEKENDMAKING

  Woestduin Holding N.V.,
  in liquidatie.

  De algemene vergadering van aandeelhouders van Woestduin Holding N.V. heeft op 7 december 2021 besloten over te gaan tot ontbinding van de vennootschap per 7 december 2021.

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden geconstateerd dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn, dat de vereffening derhalve is geëindigd en de vennootschap heeft opgehouden te bestaan.

  De vereffenaar.

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  SGA Société Générale Acceptance N.V. in liquidatie

  In de op 14 december 2021 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De vereffenaar

 • Liquidatie

  ADVERTENTIE

  Thasser Corporation N.V. in liquidatie

  In de op 15 december 2021 gehouden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders is besloten om tot ontbinding van de vennootschap over te gaan.

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat er geen aan hem bekende baten aanwezig zijn, waardoor de liquidatie kan worden afgesloten.

   De vereffenaar

 • Liquidatie

  REMOCUR Private Foundation, in liquidatie
  gevestigd op Curaçao, hierna “de Vennootschap”

  Besluit tot ontbinding

  Bij Oprichtersbesluit van de stichting is besloten de stichting per 6 december 2021 te ontbinden.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  Rowntree N.V., geliquideerd
  gevestigd op Curaçao, hierna “de Vennootschap”

  SLOT VERANTWOORDING:

  De vereffenaar heeft na voldoening van alle schulden van de Vennootschap vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge art. 2:31 lid 6 BW Curaçao de vereffening van de Vennootschap is beëindigd.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  La Holding de la Mediterranee Antillienne N.V., geliquideerd
  gevestigd op Curaçao, hierna “de Vennootschap”

  SLOT VERANTWOORDING:

  De vereffenaar heeft na voldoening van alle schulden van de Vennootschap vastgesteld dat geen aan hem bekende baten meer aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge art. 2:31 lid 6 BW Curaçao de vereffening van de Vennootschap is beëindigd.

  De Vereffenaar

 • Liquidatie

  De vereffenaar van de Stichting Particulier Fonds, Millennium (Curaçao) Foundation (in liquidatie), statutair gevestigd te Curaçao, met adres Kaya Flamboyan 9, (de “Stichting”) geeft te kennen dat de Stichting op 20 december 2021 is ontbonden.

 • Liquidatie

  RH Private Foundation
  in liquidatie, gevestigd op Curaçao

  Besluit tot ontbinding:

  Bij bestuursbesluit gedateerd 22 december 2021 is besloten om de stichting per dezelfde datum te ontbinden.

  Rekening en Verantwoording:

  De Vereffenaar heeft vastgesteld wat de omvang van de rechten en verplichtingen van de stichting zijn en heeft daarvan een balans opgemaakt, hetwelk ter inzage ligt voor alle belanghebbenden ten kantore van de stichting.

  Plan van Uitkering:

  De stichting zal op korte termijn al haar schulden voldoen, waarna het resterend liquidatiesaldo aan de begunstigde zal worden voldaan overeenkomstig de bepalingen in de statuten van de stichting.

 • Liquidatie

  Secaucus Holding Company N.V.
  (in liquidatie)

  Besloten is om Secaucus Holding Company N.V. per 21 december 2021 te ontbinden onder benoeming van mevrouw J. Lodder – van den Broek woonachtig te Purmeremd als vereffenaar en bewaarder van de boeken en bescheiden.

  De vereffenaar heeft terstond bij zijn aantreden vastgesteld dat geen aan hem bekende baten aanwezig zijn en dat derhalve ingevolge artikel 2:31 leden 6 en 7 BW de vereffening van de vennootschap is beëindigd.

  De vereffenaar

 • Onder curatele stelling

  Curatele:

  Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg, Zittingsplaats Curacao van 16 december 2021 met zaaknummer CUR202102538 is de heer José Rodrigues Da Silva, geboren te Madeira op 29 augustus 1943 en wonende te Curacao onder curatele gesteld.

  Tevens werd bij voormelde beschikking de heer José Luis Paulo Rodrigues Da Silva, geboren op Curacao op 29 juni 1981 tot curator benoemd.

 • Onder curatele stelling

  Bij beschikking van 16 december 2021 van het Gerecht in Eerste Aanleg, zittingsplaats Curaçao, is Natusha Ivana Gimara AGARD, geboren op 3 oktober 1992 te Curaçao, onder curatele gesteld wegens haar lichamelijke of geestelijke toestand. Zulks met benoeming van Javièr Jonathan AGARD, geboren op 11 april 1991, tot curator.

 • Onder curatele stelling

  Onder curatele stelling

  Bij beschikking van het Gerecht in Eerste Aanleg zittingsplaats Curacao van 16 december 2021 met zaaknummer CUR202102628 is mevrouw Frederika Johanna Henriquez-Dilthijn, geboren op 30 mei 1947 in Dordrecht, Nederland onder curatele gesteld.

  Tevens werd bij voormelde beschikking de heer Michael Daniel Henriquez geboren op 10 oktober op Curaҫao tot curator benoemd.