Aanwijzing verboden gebied luchtvaartuigen Consulaat Generaal van de Verenigde Staten - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Aanwijzing verboden gebied luchtvaartuigen Consulaat Generaal van de Verenigde Staten

Publicatienummer: P.B. 2022, no. 52
Categorie: Ministeriële Beschikking
Ministerie: Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning
Datum ondertekening: 29-11-2021
Datum inwerktreding: 29-11-2021
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK IX Verkeer en vervoer )


MINISTERIËLE-BESCHIKKING van de 29ste november 2021

 

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Vervaldatum Betreft Vindplaats Zittingsjaar
29-11-2021 n.v.t 28-11-2024 Op basis van art. 23, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid van de Luchtvaartlandsverordening

(No Fly Zone Amerikaanse Consulaat)

P.B. 2022, no.52 n.v.t.
 • Artikel 1

  1. De locatie, Gorsiraweg, alwaar het Consulaat Generaal van de Verenigde Staten is gevestigd, en de omgeving eromheen als verboden gebied aan te wijzen voor luchtvaartuigen voor een periode van 3 jaar.
  2. Het middelpunt van het gebied omvattende het Consulaat Generaal van de Verenigde Staten, de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten en de Venezolaanse Consulaat Generaal wordt nader gedefinieerd en heeft de navolgende coördinaten: 12o06’29.19”N 68o55’36.23”W.
  3. Het verboden gebied bestrijkt een gebied met een straal van 250 meter vanaf de coördinaten genoemd in het tweede lid.
  4. Het gebied genoemd in het derde lid heeft een maximumhoogte van 1300 voet.
  5. Op verzoek geldt het bovenstaande verboden gebied niet, indien en voor zover door de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning ontheffing is verleend.

Artikel 2

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de datum van dagtekening.

 

 Artikel 3

Deze ministeriële beschikking wordt bekend gemaakt in het Publicatieblad.

Bijlage afbeelding verboden gebieden

Naar boven