Besluit van den 3den September 1939, tot uitvoering van artikel 1 van de Landsverordening van den 16den Februari 1939 tot regeling van den uitvoer van gouden munt en goud-muntmateriaal (P.B. 1939 no. 10) - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Besluit van den 3den September 1939, tot uitvoering van artikel 1 van de Landsverordening van den 16den Februari 1939 tot regeling van den uitvoer van gouden munt en goud-muntmateriaal (P.B. 1939 no. 10)

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 118
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Economische Ontwikkeling
Datum ondertekening: 11-09-2023
Datum inwerktreding: 04-09-1939
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK X Economische aangelegenheden)


LANDSBESLUIT van de 11de september 2023, no. 23/1919, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Besluit van den 3den September 1939, tot uitvoering van artikel 1 van de Landsverordening van den 16den Februari 1939 tot regeling van den uitvoer van gouden munt en goud-muntmateriaal (P.B. 1939 no. 10)

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
4-9-1939 n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 118 (GT) n.v.t.

Artikel 1

De uitvoer van gouden munt en goud-muntmateriaal is vanaf de 4de September 1939 tijdelijk verboden, behoudens hiervan door of vanwege de Gouverneur in bepaalde gevallen te verlenen ontheffing.

Artikel 2

(vervallen)

Naar boven