Verordening van den 9den Mei 1932, houdende bepalingen tegen verstekelingen - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Verordening van den 9den Mei 1932, houdende bepalingen tegen verstekelingen

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 104
Categorie: Landsbesluit Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke PlanningJustitie
Datum ondertekening: 30-08-2023
Datum inwerktreding: Nog niet bekend


LANDSBESLUIT van de 30ste augustus 2023, no. 23/1812, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Verordening van den 9den Mei 1932, houdende bepalingen tegen verstekelingen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
n.v.t. n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 104 (GT) n.v.t.

Artikel 1

Hij, die zich bevindt of bevonden heeft aan boord van enig vaartuig, met het oogmerk zich daarmee te doen vervoeren zonder voorafgaande vergunning van de eigenaar, huurder of schipper, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de eerste categorie.

Artikel 2

De feiten bij deze verordening strafbaar gesteld worden beschouwd als misdrijven.

 

Artikel 3

(vervallen)

Naar boven