Goedkeuring van het op 11 december 2008 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en Trb. 2013, 42) - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Goedkeuring van het op 11 december 2008 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en Trb. 2013, 42)

Publicatienummer: P.B. 2019, no. 71
Categorie: Besluit
Ministerie: Algemene Zaken en Minister President
Datum ondertekening: 16-10-2019
Datum inwerktreding: 05-09-2019
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK XX Organisme van het koninkrijk)


Besluit van de 16de oktober 2019, tot afkondiging van de Rijkswet van 10 juli 2019 tot goedkeuring van het op 11 december 2008 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationaal vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee (Trb. 2011, 222 en Trb. 2013, 42)

Artikel 1

Het op 11 december 2008 te New York tot stand gekomen Verdrag van de Verenigde Naties inzake de overeenkomsten voor het internationale vervoer van goederen geheel of gedeeltelijk over zee, waarvan de Engelse tekst en de vertaling in het Nederlands zijn geplaatst in Tractatenblad 2011, 222, met correcties in Tractatenblad 2013, 42, wordt goedgekeurd voor het gehele Koninkrijk.

Artikel 2

Het voornemen tot opzegging van het op 23 februari 1968 te Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Internationale Verdrag ter vaststelling van enige eenvormige regelen betreffende het cognossement, ondertekend te Brussel op 25 augustus 1924, waarvan de Franse en Engelse tekst en de vertaling in het Nederlands zijn gepubliceerd in Tractatenblad 1979, 26, wordt goedgekeurd voor het Europese deel van Nederland, Aruba en Curaçao.

Artikel 3

Het voornemen tot opzegging van het op 21 december 1979 te Brussel tot stand gekomen Protocol tot wijziging van het Internationale Verdrag ter vaststelling van enige eenvormige regelen betreffende het cognossement, ondertekend te Brussel op 25 augustus 1924, zoals gewijzigd bij het Protocol van 23 februari 1968, waarvan de Franse en Engelse tekst en de vertaling in het Nederlands zijn gepubliceerd in Tractatenblad 1985, 122, wordt goedgekeurd voor het Europese deel van Nederland en Curaçao.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

 

Naar boven