Instructie voor het Hoofd van de Dienst Openbare Scholen - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Instructie voor het Hoofd van de Dienst Openbare Scholen

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 99
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Bestuur, Planning & Dienstverlening
Datum ondertekening: 22-11-2022
Datum inwerktreding: Nog niet bekend
Geregistreerd in:
Klapper Afkondigingsblad ( HOOFDSTUK XIX Personeel)


LANDSBESLUIT van de 22ste november 2022, no. 22/2183, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Instructie voor het Hoofd van de Dienst Openbare Scholen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
n.v.t. n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 99 (GT) n.v.t.

Doorlopende tekst

Artikel 1

Het Hoofd van de Dienst Openbare Scholen, hierna te noemen “het Hoofd”, is belast met:
a. het beheer van het openbaar onderwijs;
b. het verzorgen van onderwijs aan de openbare scholen.

Artikel 2

De dagelijkse leiding van de Dienst Openbare Scholen is opgedragen aan het Hoofd aan wie het gehele personeel ondergeschikt is.
Alle uitgaande stukken worden door het Hoofd getekend.

Artikel 3

Het Hoofd ziet toe op het ambtelijk gedrag en de wijze van dienstvervulling van het personeel werkzaam bij de Dienst Openbare Scholen.

Artikel 4

Het Hoofd is verplicht bij uitoefening van de aan hem verleende mandaat zich strikt te houden aan de door de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport terzake gegeven aanwijzingen.
Hij verschaft de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport op diens verzoek inlichtingen over de uitoefening van die bevoegdheid.

Artikel 5

(vervallen)

Artikel 6

(vervallen)

Artikel 7

Dit besluit kan worden aangehaald als “Instructie voor het Hoofd van de Dienst Openbare Scholen”.

Naar boven