Landsbesluit aanvraag- en aanmeldingskosten effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit aanvraag- en aanmeldingskosten effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders

Publicatienummer: P.B. 2021, no. 25
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen
Ministerie: Financiën
Datum ondertekening: 16-03-2021
Datum inwerktreding: 19-03-2021
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK X ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN)


LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 16de maart 2021 ter uitvoering van artikel 56, vierde lid, van de Landsverordening toezicht effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders

Artikel 1

In dit landsbesluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
landsverordening: de Landsverordening toezicht effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders.

Artikel 2

 1. De Bank brengt iedere aanvrager van een vergunning of ontheffing als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de landsverordening of een aanmelder als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de landsverordening op het moment van de aanvraag of aanmelding éénmalig een vast bedrag in rekening. De Bank neemt een aanvraag of aanmelding niet in behandeling voordat bedoeld bedrag door de Bank is ontvangen.
 2. Het in het eerste lid bedoelde bedrag is:
  a. voor de aanvraag van een vergunning of ontheffing voor markttoelating als effectenbemiddelaar NAf 4.475,-;
  b. voor de aanvraag van een vergunning of ontheffing voor markttoelating als vermogensbeheerder NAf 4.475,-;
  c. voor de aanvraag van een vergunning of ontheffing voor markttoelating als effectenbemiddelaar én vermogensbeheerder NAf 8.950,-;
  d. voor een aanmelding als effectenbemiddelaar NAf 4.475,-;
  e. voor een aanmelding als vermogensbeheerder NAf 4.475,-;
  f. voor een aanmelding als effectenbemiddelaar én vermogensbeheerder NAf 8.950,-.
 3. Het bedrag, bedoeld in het tweede lid, wordt niet gerestitueerd indien:
  a. de aanvraag voor een vergunning of ontheffing door de aanvrager wordt ingetrokken dan wel door de Bank wordt afgewezen;
  b. de aanmelding door de aanmelder wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 4

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit aanvraag- en aanmeldingskosten effectenbemiddelaars en vermogensbeheerders.

Naar boven