Landsbesluit aanwijzing Directeur van de Stichting GCB als toezichthouder trekkingen Landsloterij - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou Uw mening

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit aanwijzing Directeur van de Stichting GCB als toezichthouder trekkingen Landsloterij

Publicatienummer: P.B. 2021, no. 66
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen
Ministerie: Financiën
Datum ondertekening: 28-05-2021
Datum inwerktreding: 02-06-2021
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK VI OPENBARE ZEDELIJKHEID)


LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 28ste mei 2021 tot wijziging van het Landsbesluit van de 12de december 1949 ter uitvoering van artikel 24 van de Landsloterijverordening 1949 (P.B. 1949, no. 116)

Artikel I

Het Landsbesluit van de 12de december 1949, ter uitvoering van artikel 24 van de Landsloterijverordening 1949 (P.B. 1949, no. 116) wordt gewijzigd als volgt:

A.
In de artikelen 1, tweede lid, 6, derde lid en 8, eerste lid, wordt “Procureur-Generaal” telkens vervangen door: Directeur van de Stichting Gaming Control Board.

B.
In de artikelen 3, tweede lid, 7, eerste lid, en 8, tweede lid, wordt “het Hoofd van de Landsaccountantsdienst” vervangen door: de directeur van de interne accountant van de Regering van Curaçao, bedoeld in de Landsverordening van de 15de september 2015 houdende de aanwijzing van de interne accountant van de Regering van Curaçao .

C.
In de artikelen 3, tweede lid, 7, tweede lid, en 8, tweede lid, wordt “ten parket van de procureur-generaal” vervangen door: ten kantore van de Stichting Gaming Control Board.

D.
Artikel 9a wordt gewijzigd als volgt:

 1. Het eerste lid vervalt.
 2. Onder vernummering van het tweede lid tot eerste lid wordt een nieuw tweede lid toegevoegd, luidende:
  2. Met ingang van de inwerkingtreding van dit landsbesluit wordt voor iedere trekking aan de Directeur van de Stichting Gaming Control Board of diens plaatsvervanger, de getuigen, de afroepers en de helpers de volgende vergoeding toegekend:
  – Directeur van de Stichting Gaming Control Board: NAf 23,15 per uur met een minimum van NAf 220,– per trekking;
  – Getuigen: NAf 17,35 per uur met een minimum van NAf 165,– per trekking;
  – Afroeper: NAf 24,40 per uur met een minimum van NAf 110,– per trekking;
  – Helpers: NAf 18,30 per uur met een minimum van NAf 82,50 per trekking.

Artikel II

De doorlopende tekst van dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt bij landsbesluit bekend gemaakt.

Artikel III

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking.

Artikel IV

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit aanwijzing Directeur van de Stichting GCB als toezichthouder trekkingen Landsloterij.

Naar boven