Landsbesluit afkoop pensioen overheidsdienaren - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit afkoop pensioen overheidsdienaren

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 24
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Bestuur, Planning & Dienstverlening
Datum ondertekening: 24-02-2023
Datum inwerktreding: Nog niet bekend
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK XIX Personeel)


LANDSBESLUIT van de 24ste februari 2023, no. 23/237, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit afkoop pensioen overheidsdienaren

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
n.v.t. n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 24 (GT) n.v.t.

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt onder landsverordening verstaan: de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren.

Artikel 2

  1. Het bedrag, bedoeld in artikel 76, eerste lid, van de landsverordening, wordt vastgesteld op NAf 200,– per maand. Dit bedrag kan door het bestuur van het Algemeen Pensioenfonds van Curaçao worden gewijzigd, doch uitsluitend voor zover de ontwikkeling van het prijsindexcijfer voor de gezinsconsumptie, als gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek, daartoe aanleiding geeft.
  2. De uitkering ineens wordt berekend aan de hand van de voor het ouderdomspensioen, het nabestaandenpensioen onderscheidenlijk het wezenpensioen geldende, bij dit landsbesluit behorende, afkooptabel.

Artikel 3

De afkoop van een pensioen, bedoeld in artikel 76, eerste lid, van de landsverordening, is niet mogelijk:
a. ten aanzien van een nabestaandenpensioen of een bijzonder nabestaandenpensioen, indien uit hoofde van het overlijden waaraan het recht op pensioen wordt ontleend, tevens recht bestaat op wezenpensioen ten laste van het fonds;
b. ten aanzien van een tijdelijk pensioen.

Artikel 4

(vervallen)

Artikel 5

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit afkoop pensioen overheidsdienaren.

BIJLAGE 1

behorende bij het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 3de januari 2002 ter uitvoering van artikel 76, eerste en tweede lid, van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren.

TABEL 1

 AFKOOPTABEL INGEGAAN OUDERDOMSPENSIOEN

 

Leeftijd op moment van afkoop tussen: Afkoopsom per NAf 1,– bij ingang pensioen
mannen          vrouwen
gehuwd          gehuwd
Afkoopsom per NAf 1,–
bij ingang pensioen
Ongehuwd      Ongehuwd
mannelijk        vrouwelijk
deelgenoot       deelgenoot
60-65 15 15 12 14
65-70 13 13 10 12
70-75 11 11 8 11
75-80 9 9 7 8
80-85 7 7 5 7
85-90 5 5 4 5
90-95 3 4 3 4
  95-100 2 3 2 3
100-105 1 2 1 2
105-109 1 1 1 1

 

BIJLAGE 2

behorende bij het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 3de januari 2002 ter uitvoering van artikel 76, eerste en tweede lid, van de Pensioenlandsverordening overheids­dienaren.

TABEL 2

AFKOOPTABEL INGEGAAN WEZENPENSIOEN

Leeftijd op moment van
afkoop tussen:
Afkoopsom per

NAf 1,–
bij ingang
wezenpensioen

0 -5 13
5-10 11
10-15 7
15-20 4
20-27 3

 

 

BIJLAGE 3

behorende bij het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 3de januari 2002 ter uitvoering van artikel 76, eerste en tweede lid, van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren.

TABEL 3

AFKOOPTABEL INGEGAAN NABESTAANDENPENSIOEN

 

Leeftijd op moment
van afkoop
tussen:
Afkoopsom per NAf 1,– bij ingang nabestaandenpensioen
vrouwelijke nabestaande
Afkoopsom per NAf 1,– bij
ingang nabestaandenpensioen
mannelijke nabestaande
15-25 23 22
25-30 22 21
30-35 21 20
35-40 21 19
40-45 20 18
45-50 19 17
50-55 17 15
55-59 16 14
60-65 14 12
65-70 12 10
70-75 11 8
75-80 8 7
80-85 7 5
85-90 6 4
90-95 4 3
 95-100 3 2
100-105 2 1
105-109 1 1

 

Naar boven