Landsbesluit benoeming gezinsvoogd - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit benoeming gezinsvoogd

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 85
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen
Ministerie: Justitie
Datum ondertekening: 11-07-2023
Datum inwerktreding: 04-08-2023
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK I Recht; HOOFDSTUK XII Maatschappelijke zorg; verzekeringswezen)


LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 11de juli 2023 ter uitvoering van artikel 265 van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
5-8-2023 28-6-2023 n.v.t. uitvoering  artikel 1:265 BW P.B. 2023, no. 85 n.v.t.

Doorlopende tekst

Artikel 1

Onverminderd de mogelijkheid van benoeming van een natuurlijk persoon tot gezinsvoogd, benoemt de rechter in eerste aanleg de Uitvoeringsorganisatie Justitiële Zorg van het Ministerie van Justitie tot gezinsvoogd.

Artikel 2

Het Landsbesluit gezinsvoogdij-instelling wordt ingetrokken.

Artikel 3

  1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot en met 28 juni 2023.
  2. Gezinsvoogdijen ingesteld voor 28 juni 2023 waarin de Stichting GVI Curaçao tot gezinsvoogd is benoemd gaan van rechtswege over op de Uitvoeringsorganisatie Justitiële Zorg van het Ministerie van Justitie.

Artikel 4

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit benoeming gezinsvoogd.

Naar boven