Landsbesluit Conjunctuurindicatoren - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit Conjunctuurindicatoren

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 131
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Economische Ontwikkeling
Datum ondertekening: 16-10-2023
Datum inwerktreding: 03-10-1998
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK X Economische aangelegenheden)


LANDSBESLUIT van de 16de oktober 2023, no. 23/2180, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit Conjunctuurindicatoren

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
3 oktober 1998 n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 131 (GT) n.v.t.

Artikel 1

Het Centraal Bureau voor de Statistiek houdt vanaf april 1998 en vervolgens steeds na drie maanden een enquête onder bedrijven, organisaties en stichtingen, de enquête conjunctuurindicatoren.

Artikel 2

De vragen van de enquête conjunctuurindicatoren worden beantwoord door alle bedrijven, organisaties en stichtingen die vallen in een door het Centraal Bureau voor de Statistiek samen te stellen proef.

Artikel 3

  1. De vragen, bedoeld in artikel 2, hebben onder meer betrekking op productie of omzet, prijzen en personeelsaantallen.
  2. De vragen worden beantwoord voor elke maand van het voorbije kwartaal afzonderlijk.

Artikel 4

Een ieder die op grond van artikel 1 door het Centraal Bureau voor de Statistiek wordt benaderd, is verplicht de vragen, bedoeld in artikel 2, binnen één maand na afloop van het voorbije kwartaal te beantwoorden en bij de Directeur van het Centraal Bureau voor de Statistiek in te leveren.

Artikel 5

(vervallen)

Artikel 6

Dit landsbesluit kan worden aangehaald als: Landsbesluit Conjunctuurindicatoren.

 

Naar boven