Landsbesluit formalisering Scheepvaartinspectie Curaçao - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit formalisering Scheepvaartinspectie Curaçao

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 110
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Verkeer, Vervoer & Ruimtelijke Planning
Datum ondertekening: 30-08-2023
Datum inwerktreding: 01-04-1998
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK IX Verkeer en vervoer )


LANDSBESLUIT van de 30ste augustus 2023, no. 23/1820, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit formalisering Scheepvaartinspectie Nederlandse Antillen

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
1-4-1998 n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 110 (GT) n.v.t.

Doorlopende tekst

Artikel 1

  1. Er is een Scheepvaartinspectie Curaçao.
  2. De Scheepvaartinspectie Curaçao ressorteert onder de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning en staat onder leiding van een hoofd van dienst.

Artikel 2

De Scheepvaartinspectie Curaçao heeft tot taak:
a. het uitoefenen van voortdurend toezicht op alle schepen;
b. het toezicht op de naleving van de wettelijke voorschriften op het gebied van scheepvaart en maritieme zaken en de opsporing van strafbaar gestelde feiten, voor zover de desbetreffende wettelijke voorschriften die taken aan de Scheepvaartinspectie Curaçao opdragen;
c. de uitvoering van verdragen, van besluiten van volkenrechtelijke organisaties en van wettelijke voorschriften op het gebied van scheepvaart en maritieme zaken, voor zover dit uit de desbetreffende verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties voortvloeit of bij wettelijk voorschrift aan de Scheepvaartinspectie Curaçao is opgedragen;
d. het ontwikkelen, voorbereiden en uitvoeren van het beleid op het gebied van scheepvaart en maritieme zaken;
e. het adviseren van de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning op het gebied van scheepvaart en maritieme zaken;
f. andere taken die bij of krachtens enig wettelijke voorschrift aan de Scheepvaartinspectie Curaçao zijn opgedragen;
g. alle andere taken op het gebied van de scheepvaart en maritieme zaken door de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijk Planning op te dragen.

Artikel 3

(vervallen)

Artikel 4

(vervallen)

Artikel 5

Dit landsbesluit kan worden aangehaald als: Landsbesluit formalisering Scheepvaartinspectie Curaçao.

Naar boven