Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 6de augustus 1993 houdende toepassing van artikel 8, tweede lid, van de Landsverordening minimumlonen - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 6de augustus 1993 houdende toepassing van artikel 8, tweede lid, van de Landsverordening minimumlonen

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 130
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Sociale Ontwikkeling, Arbeid & Welzijn
Datum ondertekening: 09-10-2023
Datum inwerktreding: 01-09-1993
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK XI Arbeid)


LANDSBESLUIT van de 9de oktober 2023, no. 23/2162, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 6de augustus 1993 houdende toepassing van artikel 8, tweede lid, van de Landsverordening minimumlonen (P.B. 1972, no. 110)

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
1 september 1993 n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 130 (GT) n.v.t.

Artikel 1

De werknemer die de leeftijd van 16 jaar doch niet die van 21 jaar heeft bereikt, heeft de aanspraak bedoeld in artikel 8, tweede lid, van de Landsverordening minimumlonen.

Artikel 2

Het minimumloon waarop artikel 1 aanspraak geeft, bedraagt voor de hierna te onderscheiden leeftijdsklassen het daarbij aan te geven percentage van het minimumloon, dat ingevolge artikel 9, eerste tot en met vierde lid, van de Landsverordening minimumlonen voor de desbetreffende werknemer zou hebben gegolden indien hij de leeftijd van 21 jaar al zou hebben bereikt:

de 16 en 17-jarigen: 65
de 18-jarigen: 75
de 19-jarigen: 85
de 20-jarigen: 90.

Artikel 3

(vervallen)

Naar boven