Landsbesluit inkoop pensioentijd overheidsdienaren - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit inkoop pensioentijd overheidsdienaren

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 29
Categorie: Landsbesluit, houdende algemene maatregelen Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Bestuur, Planning & Dienstverlening
Datum ondertekening: 08-03-2023
Datum inwerktreding: Nog niet bekend
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK XIX Personeel)


LANDSBESLUIT van de 8ste maart 2023, no. 23/520, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit inkoop pensioentijd overheidsdienaren

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
n.v.t. n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 29 (GT) n.v.t.

Artikel 1

In dit landsbesluit wordt onder landsverordening verstaan: de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren.

Artikel 2

  1. De tijd die kan worden ingekocht wordt vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 84, eerste lid, van de landsverordening.
  2. Bij de berekening van die tijd wordt uitgegaan van de leeftijd welke betrokkene heeft op de dag van de inkoop.
  3. Als dag van de inkoop geldt de dag waarop betrokkene de hoedanigheid van overheidsdienaar in de zin van de landsverordening heeft verkregen.

Artikel 3

De inkoopbijdrage is gelijk aan het product van:
a. de berekeningsgrondslag, bedoeld in artikel 22 van de landsverordening, verminderd met de franchise, bedoeld in artikel 26 van de landsverordening;
b. de in te kopen diensttijd uitgedrukt in jaren en maanden, in geval van een deeltijdbetrekking vermenigvuldigd met de deeltijdfactor overeenkomstig de bepalingen van de landsverordening; en
c. het getal dat bij de leeftijd op de dag van inkoop is vermeld in de bij dit landsbesluit behorende bijlage.

Artikel 4

(vervallen)

Artikel 5

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit inkoop pensioentijd overheidsdienaren.

BIJLAGE

behorende bij het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 3de januari 2002 ter uitvoering van artikel 85, derde lid, van de Pensioenlandsverordening overheidsdienaren.

                                                                    INKOOPTABEL

Leeftijd op de dag van de inkoop Inkoopbijdrage per NAf 1,–
pensioengrondslag
per in te kopen dienstjaar
Inkoopbijdrage per NAf 1,
pensioengrondslag
per in te kopen dienstjaar
mannen vrouwen
25 0,0840 0,0817
26 0,0872 0,0849
27 0,0905 0,0883
28 0,0940 0,0917
29 0,0975 0,0953
30 0,1013 0,0990
31 0,1051 0,1029
32 0,1092 0,1069
33 0,1134 0,1111
34 0,1177 0,1155
35 0,1223 0,1200
36 0,1270 0,1247
37 0,1319 0,1296
38 0,1370 0,1346
39 0,1422 0,1399
40 0,1477 0,1454
41 0,1534 0,1511
42 0,1594 0,1571
43 0,1655 0,1632
44 0,1719 0,1696
45 0,1785 0,1763
46 0,1854 0,1833
47 0,1925 0,1905
48 0,2000 0,1981
49 0,2077 0,2060
50 0,2185 0,2142
51 0,2242 0,2228
52 0,2330 0,2317
53 0,2422 0,2411
54 0,2518 0,2509
55 0,2619 0,2612
56 0,2725 0,2719
57 0,2837 0,2832
58 0,2955 0,2951
59 0,3080 0,3075
60 0,3213 0,3207

 

 

 

Naar boven