Landsbesluit Instelling Centraal Historisch Archief - Informashon tokante Gobièrnu di Kòrsou

Wet- en Regelgeving

Landsbesluit Instelling Centraal Historisch Archief

Publicatienummer: P.B. 2023, no. 73
Categorie: Landsbesluit Geconsolideerde Tekst
Ministerie: Bestuur, Planning & Dienstverlening
Datum ondertekening: 01-06-2023
Datum inwerktreding: Nog niet bekend
Geregistreerd in:
Klapper Publicatieblad ( HOOFDSTUK XIII Volksontwikkeling en opvoeding. erediensten)


LANDSBESLUIT van de 1ste juni 2023, no. 23/1280, houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van het Landsbesluit van de 26ste augustus 1969 no. 34, houdende de instelling van een Centraal Historisch Archief

Datum inwerkingtreding Terugwerkende kracht tot en met Datum ingetrokken Betreft Vindplaats Zittingsjaar
n.v.t. n.v.t. n.v.t. Geconsolideerde tekst P.B. 2023, no. 73 (GT) n.v.t.

Doorlopende tekst

Artikel 1

I. In te stellen een Centraal Historisch Archief, ressorterende onder de Minister van Bestuur, Planning en Dienstverlening en staande onder leiding van een hoofd.
II. De taak van de onder sub I bedoelde dienst omvat:
a. het in het belang van het historisch onderzoek centraal beheren van de aan de sub I bedoelde dienst overgedragen overheids- en particuliere archieven;
b. het ordenen en beschrijven van archiefbescheiden zodat deze toegankelijk worden voor onderzoekers;
c. het verstrekken van inlichtingen met betrekking tot de in de archiefbewaarplaats aanwezige bescheiden;
d. het bewerken en uitgaven van historisch belangrijke bescheiden in bronnenpublicaties;
e. het activeren van de historische belangstelling van het grote publiek;
f. het vervaardigen van fotografische reproducties van archiefbescheiden;
g. het houden van toezicht op historische overheidsarchieven in het Land Curaçao.
III. (vervallen)

 

Naar boven